Think big, work small

Oh boy, what a freezing cold February we had this year. The cat cried and refused to leave the house. My brain was going in circles, so I forced myself to endure the short walk to the local library once a week to pick up a stack of interesting books before crawling back under the blanket together with my poor cat. 

(c) art by rekkebo

Lack of motivation

I had numerous cups of tea and felt like decomposing every time I looked out the window. No motivational quotes would ever get me through this horrible winter. I realised I had to DO SOMETHING to get myself back on track. I had to step up!

Nurturing myself

Still not feeling fit for fight after being sick on and off since last spring when the pandemic hit, I decided to go back to my old friend yoga. Sadly I found that even very small doses of yoga would knock me out for 2-3 days, so I had to plan well to avoid the fatigue reaction and think of new ways to nurture my creative self. 

In case you wondered, severe headaches, neck pain and brain fog does not exactly boost your cognitive resources. I could barely focus nor think, and the same thoughts repeated themselves over and over again. Luckily they were happy thoughts!

Dreaming of summer

For days and weeks I could think of nothing but spring flowers and lazy summer days, so I obeyed and started painting what my mind was full of.

With so little energy to spend each day, I realised I had to sit down at my desk and work small. My initial plans of going big this spring was out of the question. 

Looking for motifs

A year ago I was working on my third year graduate art project and looking through my sketchbooks I found my mother’s vases and my grandma’s urns. I had a new project!

Abstract painting is where I feel most at home. But working small is a challenge. I also wanted to add more layers and introduce some new techniques in my paintings. Maybe try out new colour combinations as well. 

Think big, work small

There are many advantages when working small: You can sit down at your desk while working. You can finish a small painting in a relatively small amount of time. You can make several variations of the same motif and try out different things. You might take a picture of your painting and put it through one of those interior apps to see what it would look like on a big scale. Some of them turn out pretty cool – and one day I just might PAINT BIG again!

(c) art by rekkebo

21 days in my art world

Wohoo! Kickstarting the new year with 21 glimpses from my art world. This challenge is a new experience for me, and I had so much fun sharing from behind the scenes. Thank you for joining me on this adventure!

Happy artist (c) art by rekkebo
Happy artist (c) art by rekkebo

The #21daysinmyartworld challenge, by artist Tara Leaver, is designed with daily prompts to shed some light on my art process, and allow you to get to know the artist behind the work.

Juhu! Sparker i gang det nye året med 21 glimt fra min kunstverdenen. Denne utfordringen er en ny opplevelse for meg og det var litt skummelt, men mest moro, å dele litt fra hva som skjer bak kulissene. Takk for at du ble med på dette eventyret!

Utfordringen # 21daysinmyartworld av kunstneren Tara Leaver, kommer med daglige tips til hvordan kaste lys over kunstprosessen og gi deg muligheter til å bli litt kjent med kunstneren bak arbeidet.

Daily prompts

The prompts made me reflect and share with you some of the insights I’ve made so far; like sometimes you have to let go of the old to make room for something new – and how I start my days in the studio to create happiness and energy for the more focused work to come, and how not to end my days (by ruining the painting). 

I posted some of my favourite paintings, current motifs, work in progress and I shared pics from my creative nest (studio) and revealed a few secrets, some milestones of my artist journey. And of course, I introduced the audience to my important tuxedo muses.

The adventure took me to new horizons; I made new friends, read fascinating stories and learned so much from other artists of all levels taking part in this challenge. I am so impressed how artists think outside the box to get past obstacles like time, place and space in order to do what they like most; making art.

Daglige utfordringer

Ved å delta i denne utfordringen fikk jeg anledning til å reflektere og dele noen av erfaringene jeg har gjort så langt. Slik som at man noen ganger må gi slipp på det gamle for å få plass til noe nytt – og hvordan begynner dagene i atelieret for å oppnå mest mulig skaperglede, energi og fokus for mer tidkrevende presisjonsarbeid. Og fremfor alt hvordan jeg skal unngå å ødelegge for meg selv.

Jeg har delt noen av favorittmaleriene mine, aktuelle motiver, pågående arbeid og bilder fra det kreative reiret mitt (atelieret). Jeg delte både hemmeligheter og milepæler fra min kunstneriske reise. Og jeg introduserte noen av mine viktigste inspirasjonskilder.

Utfordringen tok meg til andre horisonter, jeg fikk nye venner, leste fascinerende historier og lærte masse fra kunstnere på ulike nivåer som også deltok i dette eventyret. Jeg er så imponert over hvordan kunstnere tenker utenfor boksen for å komme forbi hindringer som tid og sted for å gjøre det de liker best; å lage kunst.

(c) art by rekkebo

I make art, therefore I am an artist! 

My grandmother kept telling everyone that I was going to be an artist. I think I sold my first drawing at the age of 5, and I kept on drawing, painting with watercolours and photographing for years and years. But I didn’t think of myself as an artist, even if “everyone” suggested I was one. The turning point came at 50 as I entered a summer course at the local art school. I’ll never ever forget that tuesday in july when I finally found what I have been looking for. The summer art course was a gift from my son and husband. And I have painted almost every day since then.

Jeg lager kunst, ergo er jeg kunstner!

Min bestemor fortalte alle at jeg skulle bli kunstner når jeg ble stor. Jeg tror jeg solgte min første tegning da jeg var 5 år, og jeg fortsatte å tegne, male med akvarellfarger og fotografere år etter år. Men jeg tenkte aldri på meg selv som kunstner, selv om “alle” mente jeg var det. Vendepunktet kom da jeg var 50 og tok et sommerkurs på den lokale kunstskolen. Jeg glemmer aldri den tirsdagen i juli da jeg endelig fant det jeg hadde lett etter. Sommerkurset var en gave fra sønnen og mannen min. Siden har jeg malt nesten hver dag!

Thank you

Loved to take this journey with you and show you what’s inside my art world. Thank you for supporting me, thanks for all your likes and cheerful comments! You are such a wonderful audience!

Stay tuned for next month’s journey exploring my unique artistic voice!

Tusen takk

Det har vært kjempefint å dele denne reisen med deg og vise deg litt fra innsiden av min kunstverdenen. Tusen takk for at du heier på meg, gir tommel opp, liker og kommer med oppmuntrende kommentarer! Hatten av for en herlig heiagjeng!

Følg med på neste måneds reise der jeg utforsker min unike kunstneriske stemme!

(c) art by rekkebo

Thank you for buying my art

Thank you so much for buying my art! It gives me a lot of energy and creative joy! Love all your nice feedback and inquiries regarding my work. Unfortunately, I am a little behind with the orders, but trust me they will come!

Tusen takk for at dere kjøper bildene mine! Det gir meg masse energi og skaperglede! Veldig moro med alle hyggelige tilbakemeldinger og henvendelser. Jeg henger dessverre litt etter med bestillingene, men de kommer, de kommer!

Digital theft

It feels horrible to find out that my pictures are stolen and sold on dubious websites. I have previously been spared for digital theft, but this fall I had some devastating news. To avoid future digital thefts, I have therefore changed the quality and image size of what I post online. Sad, because this affects all of you good people with honest intentions.

Digitalt tyveri

Det er skikkelig kjipt når bildene mine stjeles og selges på tvilsomme nettsider. Jeg har tidligere vært forskånet for den slags, men i høst fikk jeg meg en durabelig nedtur. For å unngå fremtidige digitale tyverier, ser jeg meg derfor nødt til å endre kvalitet og bildestørrelse på det jeg legger ut på nett. Trist, fordi dette går utover alle dere som har ærlige hensikter.

A strange year

2020 has been a busy year, and a very different year, marked by Covid-19, which put an end to many plans. The spring term at art school was therefore strongly influenced by online studies, which is far from optimal during the 3rd school year’s most important period working on my graduate project in visual arts. Fortunately, opportunities arose to hold an exhibition in Gallery C-14 when the corona restrictions opened up for it. This autumn has also been characterized by restrictions, but you learn to improvise, so I have spent my autumn months well; they have been packed with new inspiration and long work hours in my studio.

Et underlig år

2020 har vært et travelt år, og et veldig annerledes år preget av Covid-19 som satte en stopper for mange planer. Vårsemesteret ved kunstskolen ble derfor sterkt preget av nettstudier, hvilket er langt fra optimalt under 3.årets viktigste periode og arbeidet med hovedoppgaven. Heldigvis kom muligheter for å arrangere utstilling i galleri C-14 når korona-restriksjonene åpnet for det. Høstsemesteret har også vært preget av restriksjoner, men man lærer å improvisere, så jeg har brukt høstmånedene godt, de har vært fullspekket av ny inspirasjon og intenst arbeid i atelieret.

Closed studio

This December, my studio has been closed after a busy autumn and I have spent time with my family. Truth be told, my health has faltered a little bit more than usual this strange year. I have therefore tried to spoil and nurture myself during this dark period of the year. Because health is important for my creativity. 

I feel fine and I’m looking forward to getting back in my studio. I have so many ideas and soon it’s time to plan for the year to come. I hope for a prosperous year!

In the meantime, I wish you all a happy new year!

Stengt atelier

Denne desembermåneden har atelieret vært stengt etter en travel høst og jeg har brukt tid og energi på familien. Sant å si så har vel helsa skranglet litt mer enn vanlig dette underlige året, jeg har derfor forsøkt å pleie meg selv litt ekstra godt i denne mørke tiden. For helsa er viktig for kreativiteten, så det er godt å kjenne at det kribler litt og at jeg gleder meg til å komme igang igjen med å lage bilder. 

Jeg har mange ideer og snart er det tid for å planlegge året som kommer. La oss inderlig håpe det blir et fruktbart år!

I mellomtiden ønsker jeg alle et riktig godt nytt år!

(c) Copyright. All rights reserved Art by Rekkebo

Twitter Art Exhibit – TAE20

Through art we can change the world! Twitter Art Exhibit (TAE20) utilizes social media and public engagement to generate income for charities and nonprofit organizations. 80% of the art sale goes directly to a different charity each year.

TAE20 is the 10th anniversary and I am proud to announce that this is the fourth year I take part in Twitter Art Exhibit by donating a mini piece of original art especially made for this global event. This year my entry made the front cover of the catalogue.

10th anniversary #TAE20

About TAE

Twitter Art Exhibit was founded by scandinavian artist David Sandum in 2009. This is the 10th year TAE make the world a little bit better through the sale of original postcard-sized artwork. 

Charity exhibit 

This year’s Twitter Art Exhibit was originally scheduled for April, but had to be postponed due to Covid-19 restrictions. TAE20 is curated by Debanjana Bhattacharjee and will be hosted in Myrtle Beach, USA. The exhibition will take place at local artist William H. Miller’s gallery.

Here is my postcard-sized, handmade original artwork.

Miss Myrtle – Copyright (c) Art by Rekkebo

Where to find it

The chosen charity to benefit from this global art exhibition is Horry County Disabilities and Special Needs – HCDSN, located in Myrtle Beach/Conway area of South Carolina. HCDSN aims to develop and extend the art program to offer additional art classes as well as enhance the individual’s opportunity to also engage in statewide community art exhibitions. Read more about HCDSN here https://hcdsn.org/ 

The TAE20 catalogue

Please help us make a difference!

Myrtle Beach,

TAE20 exhibition dates: Sept 4-8, 2020

Venue: William H. Miller Studios & Fine Art

714 Main St,

SC – 29577

USA

Online Sale: An online sale will follow https://hcdsn.shop/collections/all

Read more at https://www.twitterartexhibit.org/ 

PÅ NORSK

Gjennom kunst kan vi forandre verden! Twitter Art Exhibit (TAE20) bruker sosiale medier og offentlig engasjement for å generere inntekter for veldedige organisasjoner og ideelle organisasjoner. 80% av kunstsalget går direkte til veldedighet hvert år.

TAE har tiårsjubileum i år og jeg er deltar  i Twitter Art Exhibit for fjerde gang gjennom å donere original kunst i et format spesielt laget for denne globale begivenheten. I år kom bidraget mitt med på forsiden av katalogen. Så gøy!

Om TAE

Twitter Art Exhibit ble grunnlagt av den skandinaviske kunstneren David Sandum i 2009. Dette er det tiende året TAE gjør verden litt bedre gjennom salg av originale kunst i postkortstørrelse.

Årets Twitter Art Exhibit var opprinnelig planlagt til april, men måtte utsettes på grunn av Covid-19 restriksjoner. TAE20 er kuratert av Debanjana Bhattacharjee og vil finne sted i Myrtle Beach, USA i galleriet til den lokale kunstneren William H. Miller.

Veldedighetsutstilling

Årets utvalgte veldedighetsorganisasjon er Horry County Disabilities and Special Needs – HCDSN, som ligger i Myrtle Beach / Conway-området i South Carolina. HCDSN har som mål å utvikle og utvide kunstprogrammet og tilby flere kunstklasser, samt forbedre den enkeltes mulighet til å delta i statlige samfunnskunstutstillinger. Les mer om organisasjonen her https://hcdsn.org/ 

Bli med å gjøre en forskjell du også!

Her er utstillingen

TAE20 utstillingsdatoer: 4-8 september 2020

Sted: William H. Miller Studios & Fine Art

714 Main St,

Myrtle Beach,

SC – 29577

USA

Les mer på https://www.twitterartexhibit.org/

Online salg: Når utstillingen er over kan du handle bilder online

https://hcdsn.shop/collections/all

Exhibition at Gallery C-14, Oslo

Hurray! It’s time for the graduation and exhibition!

It has been a somewhat strange spring, with online teaching, chat groups and conversations. Online guidance in painting is far from optimal, but we made it! Big thanks to teachers and fellow students for heroic efforts and groundbreaking work in a twisted corona era.

Avgangsutstilling i galleri C-14

Hurra! da er vårens fordypningsprosjekt i havn og det er tid for avgangsklassens utstilling! 

En litt rar vår har det vært, med online undervisning, chattegrupper og samtaler i ymse kanaler. Online-veiledning i maleri er ikke helt optimalt, men bevares vi fikk det da til, så klapp på skulderen til lærer og medstudenter for heroisk innsats og nybrottsarbeid i en vrien koronatid. 

Photo by Sebastian Gabriel Nord
Copyright (c) Art by Rekkebo

Busy days

We are up for busy but pleasant days when the graduate class finally gathers at school again. Creative processes are presented, paintings must be completed and prepared for exhibition.

The school year will last 6 weeks longer than planned because the art school’s original exhibition is canceled due to coronary restrictions. Instead the class will arrange a graduate exhibition at the school’s gallery C-14 in Oslo.

Unfortunately, it’s impossible for some of the students to participate under the prevailing circumstances. Our class consists of both experienced and inexperienced exhibitors. The previous workshop in curation and exhibition preparation comes in handy here, because there is a lot of work to be performed, responsibilities and work tasks that must be distributed. After all, we are going to arrange our own graduation exhibition. All by ourselves.

Travle dager

Det blir travle men hyggelige dager når klassen endelig kan samles på skolen igjen. Kreative prosesser skal dokumenteres og presenteres, malerier må sluttføres og klargjøres for utstilling.

Skoleåret blir i praksis 6 uker lengre enn planlagt fordi kunstskolens opprinnelige utstilling må utgå pga koronarestriksjoner. Klassen får i stedet tilbud om å gjennomføre en egen utstilling i  skolens galleri C-14 på ærverdige Frogner. 

Det er dessverre ikke mulig for alle å delta under de rådende omstendigheter, men vi blir en fin gjeng av både erfarne og uerfarne utstillere. Her kommer workshopen i kuratering og utstillingsforberedelser godt med, for det er en god del praktisk arbeid som skal utføres og ansvars- og arbeidsoppgaver som må fordeles. For vi skal jo arrangere vår egen avgangsutstilling. Helt selv.

Photo by Sebastian Gabriel Nord – Copyright (c) Art by Rekkebo

Vernissage

It’s time for the opening in Gallery C-14 which is located in Colbjørnsensgate 14 in beautiful Frogner, Oslo. Exhibition period 24-28 June 2020.

The gallery is intimate, and Midsummer Day is very hot. We are excited, but fear people will not  show up in the afternoon heat. Fortunately, they do; family, friends, friends of friends, acquaintances and some casual passers-by. Everyone is welcome!

Our wonderful teacher Henriette Emilie Finne gives the opening speech. The photographer has arrived, life is good and there are free drinks for everyone. Artists are happy, but too tired to celebrate. The evening passes by, not quite like back in the days where absinthe flows and artists celebrate all through the night. Most of us will go to work early in the morning.

Photo: Sebastian Gabriel Nord

Vernissage

Så er dagen endelig kommet: Det er tid for vernissage i Galleri C-14 som ligger i Colbjørnsensgate 14 på ærverdige Frogner i Oslo. Utstillingsperiode 24.-28.juni 2020.

Lokalet er intimt, men det er høyt under taket. Dagen etter St Hansaften er vakker og smellvarm og vi er spente på om folk orker å møte opp i ettermiddagsheten. Det gjør de heldigvis; familie, venner og bekjente, kjente og ukjente og noen tilfeldig forbipasserende. Alle er velkomne! 

Vår supre lærer Henriette Emilie Finne holder åpningstalen, fotografen er på plass, stemningen er god og det er nok drikke til alle. Kunstnerne er lykkelige, men alt for slitne til å feire. Kvelden ble dermed ikke helt som i de gamle kunstnermytene hvor absinten flyter og kunstnerne feirer til den lyse morgen. Mange av oss skal på jobb i morgen tidlig.

Photo by Sebastian Gabriel Nord – Copyright (c) Art by Rekkebo

The hottest week of the summer

The summer has arrived in full force. But I have hardly noticed, because I have spent days and weeks painting in my studio. Oslo seems to be almost empty. Holidays are here with beautiful summer dresses and bouncy children on their way to the beach. Mothers with picnic baskets and small dogs. Every now and then a working dad passes by on his electric bike.

My class is at gallery C-14 to showcase the results from a long, creative working process carried out mostly in isolation due to Covid-19 restrictions. Oslo has opened up again and we take turns in the hot gallery. We bring a lot of water and run for ice cream. As we get hold of a fan to cool down the gallery, people start walking in.

It feels good when visitors are interested in the displayed works. I hand out business cards hoping that visitors will take a closer look at my website and art blog.

Den varmeste uken på hele sommeren 

Sommeren er kommet for fullt, men det har jo knapt vi kunstnerne merket som har stått inne og malt de siste 3 ukene. Storbyen virker nesten folketom, mange har tatt ferie. Flagrende sommerkjoler og hoppende barn med badering rundt livet er på vei til eller fra stranda, ekvipasjer med piknikkurver og små hunder på slep. En og annen pappa haster forbi på elsykkel med tomt barnesete.

Så er vi her da, for å vise fram sluttresultatet av en lang, kreativ arbeidsprosess denne litt rare våren preget av mye alenetid og avstand pga korona. Vi bytter på å være utstillingsvakt i det kokhete lokalet. Det går med mye vann og vi går i skytteltrafikk til nærbutikken for å kjøpe is. Heldigvis får vi tak i en vifte som hjelper betraktelig på både humøret og publikumsinteressen. 

Det er alltid stas når publikum er interessert i arbeidene og kunstnerne som stiller ut. Det er lurt å ha visittkort klare for å dele ut, for det kan jo tenkes at besøkende vil ta en en nærmere titt på hjemmesiden til noen av kunstnerne, eventuelt også ønsker info om neste utstilling.

Copyright (c) Art by Rekkebo

My four big paintings

I decided to exhibit the large paintings I painted at the end of my process. All four are painted with acrylic and oil pastels, they measure 47 x 37 inches and are mounted on stretched canvas.

Top left: The red roomTop right: My favorite armchair
Bottom left: I need more coffeeBottom right: Let’s rest a little
Copyright (c) Art by Rekkebo

Mine fire store malerier

Jeg bestemte meg for å stille ut mine fire største malerier, selve sluttproduktet av prosessen. Alle er malt med akryl og oljepastell, de måler 120 x 96 cm og er montert på oppspent lerret.

Top left: Det raude rommetTop right: Godstolen
Bottom left: Eg må ha meir kaffiBottom right: Lat oss kvila litt

Then came the rain

After a hot, cloudless week with blue, blue sky, loads of sunshine the rain comes pouring down. It’s like the sky opens up. The rain washes down over dusty city streets, half-dried flower beds and thirsty trees.

We run for the bus between the showers and arrive at the gallery just in time to avoid getting soaked. We rig down and prepare the gallery for next week’s exhibition. It feels good to finish an exhibition, because in my head ideas are flourishing with my next creative process.

Så kom regnet 

Etter en hel uke med skyfri himmel, solsteik – og nummeret før storbyen får heteslag, kommer regnet. I bøtter og spann. Det er som om himmelen åpner seg og regnet skyller ned over støvtørre bygater, halvvisne blomsterbed og tørste trær. 

Vi løper til bussen mellom bygene, blir overrasket i påvente av neste buss og ankommer galleriet akkurat i tide til å unngå å bli plaskvåte. Så er det bare å rigge ned og klargjøre lokalet til neste ukes utstilling. Det er alltid godt å bli ferdig med en utstilling, for hodet mitt er allerede langt inne i neste kreative prosess.

Photo by Sebastian Gabriel Nord – Copyright (c) Art by Rekkebo

Thank you!

The third school year has finally come to an end. I have received my diploma and a warm and wonderful graduation exhibition week here at Gallery C-14 has closed.

Thank you for a wonderful school year, everyone! Many thanks to family and friends who have encouraged and cheered me along the way! What would I be without you?

Now I’m off to new adventures!

Tusen takk!

Tredje skoleår er forbi, vitnemålet er i havn, avgangsutstillingen er slutt. Det har vært en varm og flott utstillingsuke her ved Galleri C-14. 

Tusen takk for et herlig skoleår, alle sammen! Hjertelig takk til familie og venner som har oppmuntret og heiet på meg underveis! Uten dere hadde det neppe gått så bra! 

Nå venter nye eventyr!

My graduate project in visual arts

Corona days are here! A few days before Norway closed down on March 12, 2020 our class had started the initial discussions on how to pull off our graduate project. Fortunately, I am experienced in project management, so I made a plan for the entire process.

Easter holidays are spent at home working on a draft for my project. No one is allowed to go to the cabin this year. While the pollen season really beats me up, my teacher says: “Do not let circumstances stop you, limitations are fun, find a way around the challenges!”

Plan A is to keep my head above water and spend time and energy wisely in order to reach my goal. I therefore rearrange my studio to fit both good and bad days. I also decide to start working on a small scale, and possibly work larger towards the end of the project periode – if I’m still standing.

Nydalen Art School is a process-oriented art school with a focus on developing students’ individual expressions. From now on it’s all about mixing everything we’ve learned during the third school year, to make my artistic distinctiveness shine. And how do I do that?

Copyright (c) Art by Rekkebo

Hovedoppgave i koronaens tid

Vi hadde knapt rukket å få utdelt hovedoppgaven før Norge stengte ned 12.mars 2020. Heldigvis har jeg lang erfaring fra prosjektarbeid og selvledelse, så jeg setter opp en plan for hva og for hvordan jeg skal gjennomføre hele prosessen frem til innlevering. 

Å jobbe med research og utkast til prosjektbeskrivelse funker fint. Påskeferien tilbringes hjemme. Ingen får dra på hytta i år. Så kom pollensesongen og slo beina under meg. “Ikke la omstendighetene stoppe deg, begrensninger er bare gøy, finn en vei rundt!” Sier læreren.

Plan A er å holde meg frisk nok, og å disponere tid og krefter klokt, slik at jeg kommer i mål. Jeg bygger om atelieret slik at jeg både kan stå og sitte avhengig av dagsform. Og jeg bestemmer meg for å starte smått, for deretter eventuelt å jobbe stort mot slutten, hvis kreftene holder. 

Nydalen Kunstskole er en prosessorientert kunstskole med fokus på å utvikle studentenes individuelle uttrykk. Så nå gjelder det å sette sammen alt vi har lært gjennom det 3. skoleåret på en slik måte at mitt kunstneriske særpreg kommer tydelig fram. Og hvordan gjør jeg det?

The idea phase

During the idea phase everything is possible. What do I want to work on, and why? What do I want to spend my time and energy on? I think back and forth, reflect on what I like, and what I don’t like. I flip through old sketchbooks to find traces of myself, and quickly come to the conclusion that I thrive best in the world of the abstract, which is also reflected in my bookshelf.

The winter holiday week was spent in the studio working on my abstract expression. I explore new elements that I want to bring into my graduate project.

Idefasen 

I idefasen er det lurt å være åpen. Hva vil jeg jobbe med og hvorfor akkurat dette? Hva ønsker jeg å bruke tid og energi på? Jeg kaster ball med meg selv; reflekterer over hva jeg liker og ikke liker. Jeg blar i gamle skissebøker for å finne spor av meg selv og kommer raskt frem til at jeg trives aller best i det abstraktes verden, noe som også gjenspeiles i bokhylla.

Vinterferieuka ble tilbrakt i atelieret for å jobbe med mitt abstrakte uttrykk. Jeg utforsket nye elementer som jeg ønsker å ta med meg videre, inn i hovedoppgaven. 

Copyright (c) Art by Rekkebo

Searching for myself

A crucial part in my artistic development is to develop my personal style. What narratives do I want to tell, and how do I express them with paintbrush and palette? How do I find my pictorial dialect, my language, my vocabulary on the easel?

Throughout the school year, we have been working on identity. Questions like “Who am I as an artist?” or “Who am I in the world?” requires complex answers. What’s special about me and my art? What do I want to express and why? To answer these questions, I have to ask myself: Where do I come from?

Many artists claim that childhood is an everlasting source of inspiration, because in childhood everything is new and magical. I have few memories from growing up, so I have to dig deep to find my way into the realm of childhood.

På leting etter meg selv

En viktig del i prosessen for å komme videre i min kunstneriske utvikling er å finne min personlige stil. Hva vil jeg fortelle og hvordan uttrykker jeg det med pensel og palett? Hvordan finner jeg min maleriske dialekt, mitt språk, mitt vokabular på staffeliet?

Hele skoleåret har vi jobbet med identitet. Spørsmålene “Hvem er jeg som kunstner?” og “Hvem er jeg i verden?” er ikke enkle å svare på. Hva er det særegne ved meg og min kunst? Hva ønsker jeg å formidle og hvorfor? For å besvare disse spørsmålene må jeg stille meg spørsmålet: Hvor kommer jeg fra?  

Mange kunstnere hevder at barndommen er en uuttømmelig kilde til inspirasjon, fordi i barndommen er alt vi opplever nytt og magisk. Jeg har få minner fra oppveksten, så jeg må grave helt innerst i boden for å finne veien inn til barndommens rike. 

Copyright (c) Art by Rekkebo

Sketch process and motif development

With inspiration from heirlooms such as furniture, textiles, handicrafts and photo albums, I make a sketchbook with memories and patterns from back in the days.

I simplify, stylize and abstract form elements and patterns, and plan to set my findings into new contexts. Grandma’s striped rugs are familiar elements, as are the checkered kitchen floor, patterns on mugs, curtains, clothes and wallpaper. Nowadays such designs can be found around flea markets and second-hand shops. But in times of corona I google what is hidden and forgotten.

The more I draw, the more I remember. Soon my book is full of sketches and color samples. It’s time to start painting pictures which are not representations of my experienced reality, but which hopefully are open to different interpretations depending on the viewer’s own experiences.

Skisseprosess og motivutvikling

Med inspirasjon fra arvegods som møbler, tekstiler, håndarbeid og fotoalbum lager jeg en skissebok med minner og mønstre fra den gang da.

Jeg forenkler, stiliserer og abstraherer formelementer, mønstre og har en plan om å sette det inn i nye sammenhenger. Farmors stripete filleryer er kjente elementer, likeså det rutete kjøkkengulvet, mønstrene på kopper og kar, gardiner, klær og tapeter. Mange av den tidens design finnes rundt omkring på loppemarkeder og i bruktbutikker, men i koronaens tid googler jeg det som er gjemt og glemt.

Jo mer jeg tegner, desto mer husker jeg. Snart er boken full av skisser og fargeprøver. Det er på tide å begynne å male bilder – som ikke er reelle gjengivelser fra min opplevde virkelighet, men som er åpne for ulike tolkninger beroende på betrakterens egne erfaringer.

Copyright (c) Art by Rekkebo

Framework

During the sketching process, vague memories have emerged: rooms with open windows and fluttering curtains, creaking armchairs, striped rugs, patterned wallpaper, small glimpses of festive meals and livingrooms with chandeliers and candelabra. I remember sneaking around exploring everything, whenever my parents were taking a nap, and when visiting relatives.

I want my graduate project to be a bit more challenging than just decorating a few canvases. Therefore I set some framework for my project. 

I have decided working on memories, figuratively but abstractly. I go for a limited color range in an attempt to reflect the time’s color scheme. I go for a dynamic height format, instead of a calmer square or horizontal format.

I start by sketching lots of small ideas and then pursue some of them, working my way towards larger formats and more finished images. 

Painting takes time. There are many decisions to make along the way. Therefore, I like to line out some limits to avoid drowning in possibilities. I follow the plan and stick to my schedule. 

Rammer for prosjektet

Underveis i skisseprosessen har det dukket opp vage minner fra rom med åpne vinduer og blafrende gardiner, knirkende godstoler, filleryer, mønstrede tapeter og tepper, små glimt fra festlige måltider og høytidelige bestestuer med lysekroner og kandelabre. Jeg husker at jeg snek meg rundt og undersøkte alt som var spennende når de voksne tok en lur og særlig når vi en sjelden gang var på besøk hos slektninger. 

Hovedoppgaven skal jo ikke bare være pynt på et lerret, så derfor formulerer jeg noen rammer for prosjektet. Noen utfordringer er godt å bryne seg på, ellers blir det fort kjedelig.

Jeg har valgt å jobbe med minner, figurativt men abstrahert. Jeg går for et begrenset fargeutvalg i et forsøk på å gjenspeile tidens koloritt. Ved å velge høydeformat får det romlige en spenstigere dynamikk, enn i et kvadratisk eller horisontalt format. 

Jeg liker å jobbe serielt og starter med å lage mange små ideskisser. Deretter forfølger jeg enkelte ideer og forkaster andre. Jeg jobber meg videre i stadig større formater, mot mer ferdige bilder. Jeg følger planen og holder meg til mitt oppsatte tidsskjema. 

Det tar tid å male, det er mange muligheter og mange beslutninger som må taes underveis. Derfor er det godt å ha satt noen rammer først. 

Copyright (c) Art by Rekkebo

Online schooling

As an artist, you get used to working alone in the studio for long periods. I have spent most of my spare time on painting since the summer of 2011 when I picked up the paintbrushes again. Therefore, I was well prepared when Norway was shut down due to Covid-19 overnight. My art school closed on March 12. The instructions for our graduate project were just handed out, and my class was in the middle of a group project curating an exhibition. 

Truth be told, a painting school is not particularly suitable for online schooling. Covid-19 forced all supervision to take place in a virtual classroom wich makes it almost impossible for supervisor and fellow students to see true color, coats and textures via the screen.

In such moments it’s hard to keep the motivation going. No more studio weekends with classmates. Luckily I have 7 years of studio practice. In times like this you have to trust yourself!

Fjernundervisning

Som kunstner er man jo vant med å stå alene i atelieret over lange perioder. Jeg har stort sett brukt all min fritid på dette siden jeg tok opp igjen malepenslene sommeren 2011. Derfor var jeg godt forberedt da hele Norge ble stengt ned på grunn av Covid-19 over natten. Kunstskolen stengte 12.mars. Vi hadde nettopp fått utdelt vårens hovedoppgave og klassen stod midt i et gruppeprosjekt med kuratering av utstilling.

Når sant skal sies, så er vel ikke en maleskole spesielt godt egnet for fjernundervisning. For oss studenter ble Covid-19 krevende, fordi all veiledning måtte foregå digitalt, hvilket gjør det nesten umulig for veileder og medstudenter å se farger, strøk og teksturer via skjerm. 

Det er lett å miste motivasjonen i en sådan stund. Den planlagte atelier-weekenden gikk også fløyten. Jeg er heldig som har 7 års ateliererfaring, for her må man stole på seg selv!

Copyright (c) Art by Rekkebo

6 more weeks to go

It turns out that the school year will be 6 weeks longer than planned, because the original exhibition gets cancelled due to coronary restrictions. Instead my class will arrange our own graduation exhibition in Gallery C-14 at Frogner in Oslo. So, hang in there!

As we know, there are many choices to make during the painting process. An artist I know says that she has made some of her best decisions when in doubt, so trust the process!

Fortunately, I have stimulating conversations with my family along the way. They are worth their weight in gold. It is especially enriching talking to my son, who studies at Oslo Photo Art School and has been through many of the same topics as me during the school year.

I upgrade my plan. My end product will be 4 large paintings. I can barely carry them, but my family promise to help me out. I’m running on empty, the pollen season has been bad this year. 

I dream that I paint: “The colors will sing, the picture will dance!” the teacher says. The sun is burning outside my windows.

6 uker lengre enn planlagt

Det viser seg at skoleåret i praksis blir 6 uker lengre enn planlagt, fordi den opprinnelige utstillingen må skrinlegges pga koronarestriksjoner. Avgangsklassen får i stedet tilbud om å arrangere vår egen utstilling i Galleri C-14 på Frogner i Oslo, så det er bare å stå på. 

Som nevnt er det mange valg som skal tas underveis i maleprosessen. En kunstner jeg kjenner sier at hun har tvilt seg fram til sine beste avgjørelser.

Heldigvis har jeg inspirerende samtaler med familien underveis. Den heiagjengen er gull verdt. Det er særlig berikende å snakke med sønnen som studerer ved Oslo FotoKunstskole og har vært gjennom mange av de samme temaene som meg i løpet av skoleåret. 

Med 6 uker ekstra oppjusterer jeg planen slik at sluttproduktet blir 4 store malerier. De er så store at jeg knapt kan bære dem, men familien lover å hjelpe meg å bære. Jeg kjenner at kreftene er i ferd med å ta slutt, pollensesongen har vært fæl i år. 

Jeg drømmer at jeg maler: “Fargene skal synge, bildet skal danse!” Sier læreren. Og utenfor vinduene steker sola.

Copyright (c) Art by Rekkebo

Being an Artist in Today’s Modern World

New Year, New possibilities!

While the autumn semester focused on identity, portrait studies and self-portraits, the third-year students enter a new phase after the New Year. We will reflect on who the artist is in the world: What engages me and how can I make my personal experiences more universal so that more people can recognize themselves?

The goal for the spring semester is to find the personal artistic project. And the school year ends with the main task; an in-depth project of my own choice.

Kunstnerens væren i verden

Nytt år, nye muligheter! 

Mens høstsemesteret handlet om refleksjoner rundt identitet, portrettstudier og selvportrett, går tredjeårsstudentene etter nyttår inn i en ny fase der vi skal se mer på hvem kunstneren er i verden. Hva er det som engasjerer meg og hvordan kan jeg gjøre mine personlige erfaringer mer universelle, slik at flere kan kjenne seg igjen? 

Målet for vårsemesteret er å finne fram til det personlige kunstneriske prosjektet. Og skoleåret avsluttes med hovedoppgaven; et fordypningsprosjekt med selvvalgt tematikk. 

Copyright (c) Art by Rekkebo

Workshops

But before we get this far, we will learn various working methods to achieve what we want, such as technical acrylic, serial surveys and motif development. We paint on different surfaces and see how that changes the expression. We also learn methods for enlarging images.

The third-year students also have a section on curation and exhibition preparations, where we go through the whole process, from idea, jury, assembly and implementation of exhibition. All details must be in place. This will add to future collaborative projects and group exhibitions.

Workshops

Men før vi kommer så langt skal vi gjennomgå ulike arbeidsmetoder for å oppnå det vi ønsker, eksempelvis teknisk akryl, serielle undersøkelser og motivutvikling. Vi maler på ulike underlag og ser hvordan det endrer uttrykket og vi lærer metoder for å forstørre bilder. 

Tredjeårsstudentene har også en bolk om kuratering og utstilling der vi gjennomgår hele prosessen, fra ide, juryering, montering og gjennomføring av utstilling. Alle detaljer må på plass og dette er nyttig læring med tanke på fremtidige samarbeidsprosjekter og gruppeutstillinger. 

Based on our own experiences

The most important thing about a portrait is to reproduce the personality and this is not always done via portrait similarity. In the fall semester, we abstracted more and more. Now we enter a phase where we will make a “portrait” of ourselves as an artist, but without using portraits as part of the composition.

Based on our own experiences the starting point is photographs, events and experiences. The mission is to express these experiences so that the images can evoke emotions in the viewer.

Copyright (c) Art by Rekkebo

Med utgangspunkt i egne opplevelser

Det viktigste med et portrett er å gjengi personligheten og det gjøres ikke alltid via portrettlikhet. I høstsemesteret abstraherte vi mer og mer. Nå går vi over i en fase der vi skal lage et “portrett” av oss selv som kunstner, men uten å bruke portrett som del av komposisjonen. 

Vi tar utgangspunkt i egne fotografier, hendelser og erfaringer og forsøker å uttrykke opplevelsene slik at bildene kan vekke følelser hos betrakteren.

Kill your darlings

To tell a story, the artist must choose to highlight something and leave other things out. The advice to “kill your darlings” certainly has its relevance when painting pictures as well. It is all about presenting the storyline in such a way that the viewer senses the message.

A story can, for example, show the atmosphere in the room / inside the café, or perhaps customers inside the café at different times of the day. In my exploration of the café scene, I have tried to recreate how the light changes through various approaches.

Kill your darlings 

For å formidle en historie må kunstneren velge å trekke fram noe og utelate noe annet. Uttrykket kill your darlings har absolutt sin relevans når man maler bilder også. Det handler om å forenkle for å få fram historien på en sånn måte at betrakteren fornemmer budskapet.

En litterær fortelling kan eksempelvis handle om stemningen i rommet/ inne på kafeen, mens en seriell fortelling kan handle om livet i kafeen til ulike tider på døgnet. I min utforskning av kafeen har jeg forsøkt å gjenskape lysstemninger via ulike maleriske tilnærminger.

Copyright (c) Art by Rekkebo

Winter vacation week in the studio

I like to plan to achieve results both in the short and long term. So when the winter holidays arrive, I have set aside time to challenge myself. I want to reach a new level of abstract expression. I have plenty of space in the art school’s large studio. I have decided to work on two different expressions; a figurative portrait series and a non-figurative, intuitive series with limited palette. The works measure 70×50 cm.

I didn’t finish these series, but I am very happy with the process. I achieve what I set out to do; strenghten my abstract expression, but the works probably suffer somewhat when it comes to  composition. The next step in my exploration process might be collage.

Vinterferie i atelieret

Jeg liker å planlegge for å oppnå resultater både på kort og lang sikt. Så når vinterferien kommer, har jeg satt av tid til å utfordre meg selv litt i forsøket på å nærme meg et nytt abstrakt uttrykk. Jeg har god plass i skolens store atelier og et hav av tid. Jeg har bestemt meg for å jobbe serielt med to ulike uttrykk; en figurativ portrettserie og en non-figurativ, intuitiv serie med begrenset palett. Jeg liker å jobbe stort, alle bildene jeg jobber på måler 70×50 cm. 

Jeg kommer ikke helt i mål med begge seriene, men er godt fornøyd med prosessen. Jeg oppnår det jeg ønsker; å forsterke mitt abstrakte uttrykk, men arbeidene lider nok noe under det kompositoriske. Neste steg i utforskningsprosessen er muligens collage.

Life in the classroom

It is said that art and life are connected, but this connection is not always very clear to an art student. At times when you get a little stuck, it is nice to have a coffee break with classmates.

When things go wrong, it is crucial to have an experienced teacher with good coaching skills. Henriette Emilie Finne has been part of many parallel processes this school year. She shares her own experiences and tailors the guidance, so that we can both think for ourselves, reflect in groups and be challenged when we need it.

At regular intervals, each  student presents the individual work process in front of the class. This provides valuable training in discussing our own and others’ art in a constructive way.

We have learnt important tools before going to immerse ourselves in the graduate project.

Copyright (c) Art by Rekkebo

Livet i klasserommet

Det sies at kunsten og livet henger sammen, men denne sammenhengen er ikke alltid like tydelig for oss kunststudenter og innimellom står man litt i stampe. Da er det godt å kunne ta en kaffepause sammen med gode klassekamerater.

Når det butter imot er det godt å ha en erfaren lærer med gode coachingevner; Henriette Emilie Finne står stått støtt gjennom mange parallelle prosesser dette skoleåret. Hun deler egne erfaringer og skreddersyr veiledningen, slik at vi både får tenke selv, reflektere i grupper og utfordres når vi trenger det.

Med jevne mellomrom presenterer hver enkelt arbeidsprosessen foran klassen, det gir trening i å reflektere over egen og andres kunst på en konstruktiv måte.

Vi har lært mange viktige redskaper før vi nå skal fordype oss i egen hovedoppgave.

Cat People on Show

Amazing how fast this autumn semester passes. It is time to exhibit and I will showcase paintings from my series Cat People which is inspired by cats I’ve shared my life with.

Time flies

It’s kind of weird, but days fly by, while time almost stands still. I enjoy being a third year student at Nydalen Art School under the wings of my favorite teacher, supervisor and professional artist Henriette Emilie Finne. The timing is perfect and I have already learned a lot. Life sometimes gets a bit hectic, but in a good way. And of course, I get lots of help from my artist assistant, Mr. Muskat, we make a good team.

Tiden flyr

Utrolig hvor fort høstsemesteret går. Det er snart tid for utstilling og jeg viser bilder fra min serie Cat People som jeg har jobbet med on and off de siste par årene. Kanskje ikke så rart at man blir inspirert av de man deler tilværelsen med. 

Det er rart, men dagene flyr, samtidig som tiden nesten står stille. Det er fint å være tredjeårsstudent ved Nydalen Kunstskole under vingene til min favorittlærer, veileder og dyktige kunstner Henriette Emilie Finne. Timingen er perfekt og jeg har lært masse allerede. Det blir litt hektisk innimellom, men heldigvis på en god måte. Og så har jeg jo kunstnerassistenten min Herr Muskat, vi er et godt team.

My assistant in the studio
Copyright (c) Art by Rekkebo

Who am I as an artist?

The autumn semester is mainly about who I am as an artist and we focus on portraits and self-portraits. We learn different methods to approach light, shadow and form. Exciting to see the classmates’ personal style emerging. For me it is unusual to work with self-portraits, it feels strange to be my own model – but it is convenient to find a model in the mirror. Some art critics claim that every portrait “really” is a self-portrait. People see different things, that’s for sure!

“Art is not what you see, but what you make others see.”

― Edgar Degas

Hvem er jeg som kunstner?

Høstsemesteret handler om hvem jeg er som kunstner og vi fokuserer på portrett og selvportrett. Vi lærer ulike metoder for å nærme oss kjernen av problematikken gjennom studier av lys og form. Spennende å se hvor ulikt klassen løser oppgavene med sin personlige stil. Det er uvant å jobbe med selvportretter, litt rart å skulle være sin egen modell – men det er jo veldig praktisk å alltid ha en tilgjengelig modell  i speilet. Enkelte kunstkritikere mener at et hvert portrett “egentlig” er et selvportrett. Folk ser ulike ting og det er bra!

“Kunst er ikke hva du ser, men hva du får andre til å se.”

– Edgar Degas

Finding my personal style

It is quite difficult to know what one’s personal artistic style looks like. Therefore we are encouraged to collect things that we like and that mean something to us. We hunt old sketchbooks, drawings, paintings. Looking through photo albums, textiles and household utensils in search of ourselves. What do these things represent and how can I bring some of these elements into my art? What do other artists do, what constitutes their personal style? 

Å finne sin personlige stil 

Det er ikke helt enkelt å vite hva som er ens personlige kunstneriske stil, derfor oppfordres vi til å samle på ting vi liker og som betyr noe for oss. Vi går gjennom gamle skissebøker, tegninger, malerier. Ser gjennom fotoalbumer, tekstiler og husgeråd i jakten på oss selv. Hva representerer disse tingene for meg og hvordan kan jeg bruke dette i min kunst? Hva gjør andre kunstnere, hva utgjør deres personlige stil?

From my Cat People series
Copyright (c) Art by Rekkebo

What do other artists do?

In our search for inspiration the class visits artist studios. We flip through loads of art books, watch art films, join lectures, discussions, we google and go to exhibitions. We try different techniques and methods. We learn many useful tools and practice until we get it.

Hva gjør andre kunstnere?

I vår søken etter inspirasjon drar klassen på atelierbesøk hos andre kunstnere, blar i massevis av kunstbøker, ser kunstfilmer, har forelesninger, diskuterer, googler og går på utstillinger. Vi prøver ulike teknikker og metoder. Vi lærer mange nyttige verktøy og vi øver helt til vi får det til!

Working process

I prefer the working process where I first think of some possible ideas, then make a number of simple small sketches, before continuing to work on a few interesting sketches before I set the work aside to mature. I normally have several ongoing creative processes, therefore I never run out of work. I wish I had an extra day of the week.

Serielle undersøkelser 

Det jeg liker best er nok serielle undersøkelser. Først finner jeg mulige ideer, så lager jeg et antall enkle småskisser, deretter jobber jeg videre med noen av de skissene jeg syns er mest interessante. Noen dager eller uker senere er jeg klar for å jobbe jeg videre. Jeg har alltid flere kreative prosesser gående samtidig, slik at jeg alltid har noe å jobbe med i ledige stunder. Jeg ønsker at døgnet hadde flere timer og at jeg fikk en ekstra ukedag.

Working on a personal theme

I have had a fairly long creative process working on a specific theme for a while, a theme that says something about my being in the world. Throughout my life, I have been concerned with the relationship between animals and humans. Dog and horse owners will surely have many stories to tell. I myself have lived with cats since I was little. I find cats quite magical!

Et personlig tema

Jeg har hatt en relativt lang kreativ prosess og jobbet med et spesifikt tema en stund, et tema som sier noe om min væren i verden. I hele mitt liv har jeg vært opptatt av relasjonen mellom dyr og menneske. Hunde- og hesteeiere vil helt sikkert ha mange historier å komme med. Selv har jeg levd sammen med katter siden jeg var liten. Jeg syns katter er helt magiske!

Copyright (c) Art by Rekkebo

Cat people

Of course, one should not humanize animals, but I sometimes experience that it is possible to communicate with animals. Occasionally there are special moments where I wonder if the animal feels a bit of the same wonder as me.

The family cat we have now, handsome Mr. Muscat has the ability to suddenly “appear” in my head minutes before he enters the front door. Strange, but hardly coincidental. I sincerely doubt that I show up in Mr. Muscat’s head. I am told that during my middle school years I had a cat who always “knew” when I got home: 15 minutes before I arrived (no matter what time of day and from which direction) my cat suddenly appeared at a certain place to wait for me to walk him in. Part of the story is that this particular cat spent his first weeks in an incubator made from my wool socks, the baby kitten was hand fed by me, and he slept in my bed every single night as long as he lived. We were best friends.

Cat people

Man skal selvsagt ikke menneskeliggjøre dyrene, men jeg opplever at det er mulig å kommunisere med enkelte dyr. Det oppstår av og til spesielle øyeblikk der jeg lurer på om dyrene kjenner litt av den samme undringen som meg. 

Katten vi har nå, kjekke Herr Muskat, har det med å plutselig dukke opp i hodet mitt minutter før han kommer inn. Merkelig, men tilfeldig er det neppe. Jeg tviler vel egentlig på at jeg dukker opp i Muskats hode. Da jeg gikk på ungdomsskolen hadde jeg en katt som alltid visste når jeg kom hjem: 15 minutter før jeg ankom (uansett tid på døgnet og fra hvilken retning) dukket katten opp og satte seg til på et bestemt sted for å vente på meg, så gikk vi sammen inn. Det hører med til historien at akkurat den katten lå i kuvøse inni ullsokkene mine og ble matet med tåteflaske de første ukene av sitt liv, og han sov sammen med meg hver eneste natt så lenge den levde. Vi var gode venner.

Art project and personal history

This fall, the third graders have been working to integrate our personal history into the artistic process trying out different approaches. I have pondered over elements that often appear in my work and finally I understood something new. So I guess the striped rugs will be part of my art, since they are connected to some good memories.

Cats have been present in my work for some time. Trying to catch the cats’ essence, I have made cats in different colors and in black and white, I have used charcoal, felt-tip pens and acrylic paint. I have drawn details such as ears, claws and eyes over and over again and tested countless ways to make fur. In the beginning, the cats looked quite realistic, then gradually more and more abstracted.

Eyes reflect the soul, I have heard. I believe the same goes for animal eyes. It is also said that pets and owners become more alike over time. But the pictures you see here are no attempts at self-portraits of me and Mr. Muscat, although he has certainly been present during the creation of the pictures. There is no final word here, you get to look at the motifs in the light of your experiences. Beauty is in the eye of the beholder, and I love listening to people’s associations and interpretations in the showroom.

Kunstprosjekt med personlige elementer

Denne høsten har tredjeklassene jobbet for å integrere vår personlige historie i den kunstneriske prosessen. Vi har forsøkt ulike tilnærminger, jeg har lett og grublet over elementer som ofte dukker opp i mine egne arbeider og plutselig en dag var det som om det løsnet litt, som om jeg forstod et og annet som jeg har lurt på lenge. Så de stripete filleryene blir nok antakelig med meg videre, de gir meg gode vibber. 

Kattene har vært til stede i mine arbeider en god stund. For å få tak på kattenes vesen har jeg laget katter i farger og svart-hvitt, jeg har brukt kull, tusj og akrylmaling. Jeg har tegnet detaljer som ører, klør og øyne om og om igjen. Jeg har testet utallige måter å lage pels på. I begynnelsen var skikkelsene realistiske i utførelsen, etter hvert mer og mer abstraherte. 

Øynene speiler menneskets sjel, har jeg hørt. Jeg tror det samme gjelder dyrenes øyne. Det sies også at kjæledyr og mennesker ligner hverandre. Men bildene du ser her er ikke forsøk på selvportretter av meg og Herr Muskat, selv om han har absolutt vært til stede under tilblivelsen av bildene. Det finnes ingen fasit her, du får selvsagt betrakte motivene i lys av dine erfaringer. Det meste kommer an på øyet som ser og det er alltid gøy å høre andres assosiasjoner og tolkninger i utstillingslokalet.

Copyright (c) Art by Rekkebo

Exhibition in pre-Christmas rush

An important part of being an artist is to showcase your work. The third graders will take part in the Christmas exhibition at school 14.-15.december 2019. It has been 6 years since I last participated in this group exhibition and I am excited to see other student’s work. But first there are preparations:

The Christmas exhibition is arranged every year and all art students are involved in the entire process. We prepare walls, hang pictures, work together with the curator, we are present during the exhibition, receive the audience and assist with sales. Afterwards sold works get handed out, unsold works get collected and the school is prepared for next term. Exhibition practice is an important part of our learning process and provides important insight into being an artist.

This year the exhibition weekend collides with the pre-Christmas rush. I’m expecting visitors from abroad. There might even be some surprises too, but it’s ok as I live a short walk away. The favorite trail is icy at this time of year, so I must avoid ending up in the icy Akerselva.

There will be 103 works at the gallery. Creating exhibitions with others is beneficial, and there are more chances to come. Sometimes I dream of having my very own gallery.

Follow this link for more pictures from this project

https://www.rekkebo.com/cat-people

Utstilling midt i julestria

En viktig del av det å være kunstner er å vise arbeidene sine. Tredjeklassene tar del i juleutstillingen 14.-15.desember 2019. Det er 6 år siden jeg sist var med på kunstskolens gruppeutstilling og det blir spennende å se hva årets elever stiller ut. Men først er det forberedelser.

Kunstskolens juleutstilling arrangeres hvert år og vi kunststudenter er med på hele prosessen frem til ferdig utstilling. Vi klargjør lokaler, henger opp bilder sammen med skolens kurator, er tilstede under utstillingen, tar i mot publikum og bistår ved salg. Etterpå må utstillingen tas ned, solgte verk leveres ut, usolgte arbeider hentes og skolen må klargjøres for neste semester. Utstillingspraksisen er en viktig del av læringen ved skolen og gir innblikk i det å være kunstner.

Utstillingshelgen kolliderer med førjulsinnspurten og jeg venter hyggelig besøk fra inn- og utland. Kanskje dukker det opp noen overraskelser også, men det går fint ettersom jeg bor en kort spasertur unna. Favorittstien er isete på denne tiden av året, så her gjelder det å unngå å havne i iskalde Akerselva.

I år er det 103 arbeider med på juleutstillingen. Å lage utstillinger sammen med andre er en fin erfaring og det kommer flere sjanser. Av og til drømmer jeg om å ha et helt eget galleri. 

Copyright (c) Art by Rekkebo

Her kan du se flere av bildene jeg har jobbet med til dette prosjektet

https://www.rekkebo.com/cat-people

Portraits and Identity

One of the most difficult things I know is drawing self-portraits, and even worse is painting self-portraits. But this autumn, I had to bite the sour apple and try both. It is not easy to make a portrait look like the model for someone who is reasonably far from hyperrealism. My strength is probably within the world of abstraction; I guess I’m a bit like:

“I don’t paint what I see, I paint how it looks like in a dream …”

PORTRETT OG IDENTITET

Noe av det aller vanskeligste jeg vet, er å tegne selvportrett og enda verre er det å male selvportrett. Men i høst har jeg måttet bite i det sure eplet og prøve meg på begge deler. Det er ikke helt enkelt å få et portrett til å ligne på modellen for en som ligger rimelig langt unna hyperrealismen. Min styrke ligger nok snarere innenfor abstraksjonenes verden; jeg er nok litt sånn: 

“Jeg maler ikke det jeg ser, men slik det ser ut i drømme…”

Copyright (c) Art by Rekkebo

PERSONAL ARTISTIC STYLE

An important part of the process of moving forward in my artistic development, is to find my personal style. What do I want to tell and how do I want to express that with painting brushes? What does my language, my dialcet, my vocabulary look like on the canvas?

Shape, color, surfaces, light, shadow, directions. There is a lot to keep track of for a quirky art student. There are many choices to make. And if you choose one, you often rule out another. One day I was focusing on winding hair… and had a lot of fun!

PERSONLIG STIL

En viktig del i prosessen for å komme videre i min kunstneriske utvikling er å finne min personlige stil. Hva vil jeg fortelle og hvordan vil jeg uttrykke det med pensel? Hvordan er min maleriske dialekt, mitt språk, mitt vokabular? Hvordan ser det ut på lerretet?

Form, farge, flater, lys, skygge, retninger. Det er mye å holde styr på for en skarve kunststudent. Det er mange valg man må ta. Og velger du det ene, velger du ofte bort det andre, fordi bildet må jo henge sammen. En dag hadde jeg fokus på svingete hår… Det var gøy!

Copyright (c) Art by Rekkebo

SEE AND BE SEEN

If one is to consider self-portraiture as a form of self recognition – and the mirror as a metaphor to be seen, understood and confirmed – then I think we can quickly conclude that I am reasonably confident in who I am, and that I don’t worry about what others think of me. I’m probably more concerned with painting other faces than my own.

SE OG BLI SETT

Dersom man skal betrakte selvportrett som erkjennelsesform – og speilet som en metafor for å bli sett, forstått og bekreftet – så tror jeg vi kjapt kan konkludere med at jeg er rimelig trygg på hvem jeg er og at jeg gir litt beng i hva andre tenker og tror. Jeg er nok mer opptatt av å male andre fjes enn mitt eget. 

Study for self portrait
Copyright (c) Art by Rekkebo

WHEN YOU STRUGGLE

When you face resistance, you are on the threshold of a new level, it is said. And maybe the resistance you felt turned out to be just a slow door you hadn’t quite opened yet … But hey, everything doesn’t suit everyone.

“You can’t paint something that’s not you,” the teacher said early in the semester

The phrase has rumbled around in my brain since then. I’ve already been focusing on portraits for a year, the stranger portraits the better. To consider yourself in the mirror is certainly a good angle to study a face you know pretty well, and hopefully learn something more, so I try as best I can.

Å MØTE MOTSTAND

Når du møter motstand, står du på terskelen til et nytt nivå, sies det. Og kanskje viser det seg at motstanden du kjente på, bare viste seg å bare være en treg dør du ikke helt hadde åpnet ennå… Men hallo, alt passer ikke for alle. 

“Du kan ikke male noe du ikke er”, sa læreren tidlig i semesteret 

Den setningen har rumlet rundt i meg mange ganger siden. Jeg har allerede hatt fokus på portretter et års tid, jo rarere tryner jo bedre. Å betrakte seg selv i speilet er jo absolutt en fin innfallsvinkel til å studere et ansikt man kjenner ganske godt og forhåpentligvis lære noe mer, så da gir jeg jernet og prøver så godt jeg kan. Og etterhvert løsner det litt.

Copyright (c) Art by Rekkebo

EXPLORING DIFFERENT EXPRESSIONS

There are many ways to create paintings. What do other artists do? One of my favorite things is trying out different expressions. I love playing with colors and I am constantly trying to get inspired by other artists. Sometimes I use books, other times I go online. After seeing a selection of pictures, I let the impressions sink – often over a meal, a cup of coffee, a nice conversation or a session with the vacuum cleaner if the cat is outdoors. If it’s still difficult to get started, it’s a good idea to take a walk to unleash the creativity. And there are hundreds of ways to paint a picture, because there is not just one truth. So keep going!

Å UTFORSKE ULIKE UTTRYKK 

Det er mange måter å lage flotte bilder på. Hva gjør andre kunstnere? Noe av det jeg liker best er å prøve meg fram med forskjellige uttrykk. Jeg er glad i å leke med farger og jeg prøver stadig å la meg inspirere av andre kunstnere. Noen ganger blar jeg i bøker, andre ganger går jeg online. Etter å ha sett et utvalg bilder lar jeg inntrykkene synke – gjerne over et måltid, en kopp kaffe, en hyggelig samtale eller en økt med støvsugeren hvis katten er utendørs. Er det fortsatt vanskelig å komme i gang, er det fint å gå en liten tur ut for å løsne på kreativiteten. Og det er hundrevis av måter å male et bilde på, for det finnes ikke bare en sannhet. Så kjør på!

FROM REALISTIC TO ABSTRACT

For many artists and art teachers it is logical to first learn to draw the object as it appears in reality, and then slowly but surely, abstract more and more, until it may not look like the real motif at all. I wonder if I was born a little abstract, because abstraction is where I feel most at home in the arts! In the sphere of abstraction I see freedom and possibilities for exciting subjective interpretations. It’s a thrill listening to people’s associations, putting totally different perspectives into my paintings. That’s what art is for, to set good thought processes in motion, and adding a little magic to everyday life.

The works you see here are made during the autumn. The size is approximately 75×55 cm and they are made with acrylic paint and charcoal on paper. Maybe some of them will be shown at the next exhibition December 14-15 at the Nydalen Art School in Oslo.

FRA REALISTISK TIL ABSTRAKT 

For mange kunstnere og lærere er det logisk at man først lærer å tegne objektet slik det ser ut i virkeligheten, for deretter sakte, men sikkert å abstrahere mer og mer. Helt til det kanskje ikke ligner i det hele tatt. Jeg tror nesten jeg er født litt abstrakt. Det er der jeg kjenner meg mest hjemme i kunsten! I det abstraherte finnes frihet og muligheter for subjektive tolkninger. Det er fint å tenke på at folk assosierer ulike perspektiver og egne historier inn i bildene mine. Det er det kunst er til for; å sette i gang gode tankeprosesser og å tilføre litt magi i hverdagen!

Arbeidene du ser her er laget nå i høst. De måler ca 75×55 cm og er laget med akrylfarge og kull på kraftpapir. Kanskje blir noen av dem med på neste utstilling 14.-15.desember ved Nydalen Kunstskole, i Oslo.

Copyright (c) Art by Rekkebo

Back to art school

As some of you might know, I’m back at art school again. Hurray! After 6 years of working mostly alone in my studio opportunity knocked and I found what I’ve been dreaming of; a third school year with my favorite teacher Henriette Emilie Finne. Lucky me have been looking forward to this chance since January. Woohoo! Our class is super. Time flies and we are already halfway through the first semester.

TILBAKE TIL KUNSTSKOLEN

Som noen av dere vet, er jeg tilbake på kunstskolen igjen. Hurra! Etter 6 års jobbing alene i atelieret kom muligheten jeg har ventet på; et tredje påbyggingsår med min favorittlærer Henriette Emilie Finne. Jeg har gledet meg siden januar. Klassen er super. Tiden flyr og vi er allerede halvveis i første semester.

Copyright (c) Art by Rekkebo

LIVING AND PAINTING

Every day I simply love putting on my favourite artist smock and get started on today’s work. Well, I do’nt paint all the time – I also sketch, draw, or stretch canvas. I also spend time contemplating living and painting. I never run out work. Good thing I have such an enthusiastic assistant.

LIVET OG KUNSTEN

Det er alltid fint å ta på seg malerhabitten og gå i gang med dagens maleøkt, syns jeg. Jeg maler jo ikke hele tiden da – det hender jo jeg tegner, lager skisser, eller spenner opp lerret. Tidvis sitter jeg også å reflekterer litt over livet og kunsten. Det er nok å ta fatt i. Det er godt å ha en assistent.

Mr Art Cat
Copyright (c) Art by Rekkebo

NICE AND SCARY

Going back to art school is both nice and a little scary. Especially when you have to work for a long and intense periode with the somewhat difficult task: portraits. Here are a few glimpses of my initial work.

SKUMMELT OG MORSOMT

Å gå på kunstskole er fint og litt skummelt. Særlig når man skal jobbe lenge og intenst med noe av det man syns er aller, aller vanskeligst, men også gøyest: Portretter. Her er glimt fra noen uker tilbake i tid

Copyright (c) Art by Rekkebo

SELF PORTRAITS

This fall we are focusing on portraiture and identity; which means you have to study yourself in the mirror in order to learn about light, shadow and form – and I assure you, that’s hard when the “model” is constantly moving from side to side, holding her head in different positions every 20 seconds. Well, here is one of my self portrait studies (acrylic and charcoal on paper 54x67cm)

SELVPORTRETTER

Denne høsten har vi fokus på portrett og identitet; hvilket betyr at man må studere seg selv i speilet for å lære litt mer om lys og form – og det er jo ikke helt enkelt når “modellen” flytter på seg stadig vekk. Her er en av mine selvportrettstudier (akryl og kull på papir 54x67cm)

study for self portrait
Copyright (c) Art by Rekkebo

THE BIGGER THE BETTER

Some people like working small, I like big sizes. Here are two of my large portrait studies with quite different expressions (acrylic and charcoal on paper, 120x80cm) – ideas are many, time is limited. Hoping for Santa Claus to bring a few extra hours every day and an extra Sunday Funday!

JO STØRRE, JO BEDRE

Jeg syns det er ekstra gøy å jobbe stort! Her er to av høstens mange portrettstudier med ganske så forskjellige uttrykk, syns jeg (akryl og kull på papir, 120x80cm) – ideer er det nok av! Jeg ønsker meg flere timer i døgnet og en ekstra søndag hver uke!

the bigger the better
Copyright (c) Art by Rekkebo

Next exhibition: 14-15. December, Nydalen School of Art, Oslo

Neste utstilling: 14.-15. desember, Nydalen Kunstskole i Oslo

Making Woodcuts in Trine’s Garden

Time flies when you’re having fun! I cannot imagine that a whole year has passed since this wonderful weekend making woodcuts in Trine’s garden in the artist colony at Ekely.

Back to Ekely

As some of you might remember, I have taken a couple of printmaking classes at Ekely before and really enjoyed working in Edvard Munch’s print making studio. This weekend course, though will take place at the teacher’s private studio.

Hot, hot summer

Oslo had an extraordinary hot summer last year, I think we had three months of sunshine and hardly no rain. This weekend was super hot, so the teatcher, Trine Lindheim, had prepared for the class to work outside in the generous garden.

woodcuts in the garden

Copyright (c) Art by Rekkebo

Artist colony at Ekely

While we were working, carving out motivs on wooden blocks, the cat slept quietly in the shadows, and fishes swam slowly in the pond. A few curious birds were chatting, probably wondering what on earth was going on in this normally peaceful place of the artist colony at Ekely. What a summer!

My plan

Before going there I had prepared a few sketches in advance, but I changed my mind and started working on a motif from a photo I took with my cell phone the previous afternoon while strolling along the Akerselva river toghether with my beautiful cat, Mr Muskat.

Copyright (c) Art by Rekkebo

 Copyright (c) Art by Rekkebo

Oh, I simply love taking walks with Mr Muskat and he seems quite happy, too – playing hide and seek, running super fast or climbing high up in the trees to impress Mom.

The woodcut process

  • First you draw the motif onto the wood block.
  • Secondly you start carving using sharp tools with different blade shapes to make various structures in your design.
  • Third stage is to make test prints and adjust your carving so that the motif will stand out the way you want it to.
  • The process sure takes time when you have little experience.

printmaking studio

Copyright (c) Art by Rekkebo

The teacher

The teacher, Trine Lindheim is a well established norwegian artist working in several diciplines. I first met Trine when taking a woodcut class at Ekely in spring 2018 and immediately signed up for her summer weekend class.

The group

The group held paricipants from beginners level to quite experienced level and for that reason we received coaching adjusted to our individual level. It seems to me that everyone was quite happy with both our own and fellow participant’s outcome. Some even made plans to join next summer course.

Saturday in the sun

The first day we “only” carved one woodcut and used one single colour for our prints. Carving is quite tidious work and the summer heat forced us to take breaks every now and then.

Together we had long delicious lunches, fruits and soft drinks and, off course, inspiring conversations. The charming group of ladies was quite enthusiastic about each others work as the process we went through.

drying prints

Copyright (c) Art by Rekkebo

Sunday Funday

The second day was even hotter, and we were prepared the work would be a little more difficult as we now worked on a second woodcut to join with the one we made yesterday. And we were to use several colours. Sunday funday!

Knowing we had limited time, we tried to minimize the breaks and worked real hard on our woodcuts to complete what we set out to do. We were actually quite impressed by ourselves and cheering for each other to take new steps towards mastering the art of woodcuts. We hardly wanted to leave, because we had such fun!

Thank you, Trine for teaching us! And thank you Ladies for a nice weekend!

discussing next step

Copyright (c) Art by Rekkebo

One advantage of printmaking is that the process is a bit quicker than the slow painting process of days and weeks. When printmaking you also get to testing out different colours using the same motiv. I kind of like this quick printmaking process, but I’m not so sure about the carving…

Anyway, here is the result. It still needs to be framed.

Muskats rike

Copyright (c) Art by Rekkebo

Related article 

PÅ NORSK

TRESNITTKURS I TRINES HAGE

Tiden flyr når man har det gøy! Tenk at det har gått et år siden denne herlige helgen med kurs i tresnitt i Trines hage i kunstnerkolonien på Ekely.

Tilbake til Ekely

Som noen kanskje husker, har jeg tatt et par kurs i grafikk på Ekely før og jeg trivdes godt med å jobbe i Edvard Munchs trykkeri. Denne helga finner kurset sted i lærerens private grafikkverksted.

Den varmeste sommeren

Oslo hadde en veldig varm sommer i fjor, jeg tror vi hadde tre måneders solskinn og nesten ikke regn. Denne helgen var også varm, så læreren vår Trine Lindheim hadde lagt opp til at en del av kurset skulle foregå ute i den deilige hagen.

Mens vi risset motivene våre inn på finerplater, sov katten stille i skyggene og fiskene svømte sakte i dammen. Et par nysgjerrige fugler kvitret lystig, de lurte nok på hva som foregikk i denne vanligvis så fredelige delen av kunstnerkolonien på Ekely. For en sommer!

Jeg har en plan

Jeg hadde forberedt noen få skisser på forhånd, men jeg ombestemte meg og begynte å jobbe ut fra et bilde jeg tok med mobiltelefonen ettermiddagen i forveien mens jeg gikk tur langs Akerselva sammen med katten min, kjekke Herr Muskat.

Åh, jeg elsker turene med Muskat! Han virker glad han også – der han spurter forbi meg, leker gjemsel eller klatrer høyt opp i trærne for å imponere mamsen sin.

tools for carving

Copyright (c) Art by Rekkebo

Prosessen med tresnitt

  • Først tegner man motivet på treplaten (kryssfiner).
  • Deretter risser man motivet inn i kryssfineren ved hjelp av skarpe verktøy som har forskjellige former på bladet, dette for å lage ulike strukturer i designet.
  • Neste steg er å lage prøvetrykk og så må man justere utskjæringen slik at motivet blir slik du vil.
  • Hele prosessen tar tid når man har liten erfaring.

tools for coloring

Copyright (c) Art by Rekkebo

Læreren

Læreren vår, Trine Lindheim, er en veletablert norsk kunstner med solid erfaring som lærer og kursholder. Jeg møtte Trine første gang på Ekely i våren 2018, og registrerte seg umiddelbart for sommerhelgerklassen.

Gruppen

Gruppen inneholdt deltakere fra nybegynnernivå opp til ganske erfarent nivå, vi fikk derfor coaching tilpasset vårt individuelle nivå. Jeg tror alle var ganske så fornøyde med både vår egen og andres innsats og hva vi klarte å skape. Noen la planer om å bli med på neste sommer kurs.

En lørdag i solen

Den første dagen jobbet vi “bare” med en enkelt treplate og laget trykk med en farge. Å lage tresnitt er ganske tidkrevende, arbeidet krever nøyaktighet og sommervarmen tvang oss til å ta pauser titt og ofte.

Det ble tid til lange og deilige lunsjer, pauser med forfriskninger og inspirerende samtaler. Den sjarmerende gruppen med damer virket ganske så begeistret for hverandres arbeid etter hvert som prosessene skred fram og klessnorene i grafikkverkstedet fyltes opp med deltakernes trykk.

hand driven press

Copyright (c) Art by Rekkebo

Søndagsmoro

Søndagen ble enda varmere. Vi var dessuten forberedt på at arbeidet ville bli litt vanskeligere i dag ettersom vi skulle lage et nytt tresnitt som skulle passe sammen og legges oppå det vi laget i går. Og vi skulle bruke flere farger. Søndagsmoro!

Fordi vi hadde begrenset tid, prøvde vi å minimere pausene og jobbe hardt for å klare å fullføre oppgaven. Jeg synes vi var flinke til å heie og inspirere hverandre for å mestre kunsten å lage tresnitt. Vi hadde det så gøy, vi ville nesten ikke dra hjem!

Tusen takk, Trine for alt du lærte oss! Og til damene for en fin helg!

En fordel med å lage tresnitt er at prosessen går litt raskere enn den treige maleprosessen som tar dager, uker og måneder. Med tresnitt får du anledning til å prøve ulike fargekombinasjoner på samme motiv. Jeg liker godt den raske trykkeprosessen, men jeg er ikke så sikker på at jeg er så glad i treskjæringen…

Uansett, her er resultatet som fortsatt mangler innramming. Me lyt vona at det kjem ein dag i mårå og…

working hard

Copyright (c) Art by Rekkebo

Relatert innlegg. Her kan du lese mer om tresnitt 

My 30 day project

HURRAY! The 100-day project went as clockwork (January 1-April 10). The plan worked out and I kickstarted 2019 with 100 creative sessions in a row. Every single day, all week I worked in my studio. After 100 days of creative work, I was so inspired that I threw myself into a brand new 30 day project, which I managed to finish just in time for my summer job and the upcoming summer holidays. – Oh boy, did I establish some good habits!

30 DAGERS PROSJEKTET MITT

HURRA! 100 dagers prosjektet gikk som smurt (1.januar-10.april). Planen funket og jeg kickstartet 2019 med 100 kreative økter på rekke og rad. Hver eneste dag, hele uka gikk jeg inn i kunstnerbobla i atelieret mitt. Og da de 100 dagene var over, var jeg så inspirert at jeg kastet meg like godt ut i et nytt 30 dagers prosjekt som jeg rakk å avslutte akkurat i tide før sommerjobben tok meg og sommerferien stod for døren. – Snakk om å etablere gode vaner!

Copyright (c) Art by Rekkebo

PROJECT GOALS

I like progress and result! And as a former project manager, I know that project work motivates me; I like that things have a beginning and an end. When professionalism and quality go hand in hand, good things can happen! As a wannabe professional artist, it is important that my products will find buyers, that’s why I want to raise the quality of my work. Fortunately, I know the art of planning and breaking down into affordable sub-goals, hence the projects.

PROSJEKT, MÅL OG DELMÅL

Jeg digger fremdrift og resultat! Og som tidligere prosjektleder vet jeg at prosjektarbeid motiverer meg; jeg liker at ting har en begynnelse og en slutt. Når profesjonalitet og kvalitet går hånd i hånd, kan bra ting skje! Som wannabe helprofesjonell kunstner er det viktig at produktet mitt holder mål, så da må jeg både fornye meg og heve kvaliteten på arbeidene noen hakk. Heldigvis kan jeg kunsten å planlegge og bryte ned i overkommelige delmål, derav prosjektene.

Copyright (c) Art by Rekkebo

STRANGE PORTRAITS

The 100 day project was about drawing weird portraits, the weirder the better. I mainly worked with promarkers on A3 size drawing paper. My goal was to raise the level of creative activity and to take my artistic expression one step further – and I think I succeed! I focused on completing one portrait every day and I’am quite happy with the development.

RARE PORTRETTER 

100 dagers prosjektet handlet om å tegne rare portretter, jo rarere jo bedre. Jeg jobbet primært med tusj på papir i størrelse A3 format. Målet var å få opp aktivitetsnivået og å ta ta det kunstneriske uttrykket mitt ett hakk videre – og jeg tror jeg lykkes! Jeg fokuserte på å fullføre ett portrett hver dag og er godt fornøyd med utviklingen.

Copyright (c) Art by Rekkebo

NUDE STUDIES

The 30 day project was about expressing bodily reflections of people, and the work is based on drawing live models. The studies in this project are larger and most of the charcoal sketches and acrylic paintings are made on kraft paper measuring about 70×50 cm or 80×60 cm.

AKT STUDIER

30 dagers prosjektet har mer handlet om å uttrykke hele mennesker og arbeidene er basert på studier av levende modeller. Arbeidene i dette prosjektet er større og de fleste kullskissene og maleriene er laget på kraftpapir om måler ca 70×50 cm eller 80×60 cm. 

Copyright (c) Art by Rekkebo

SOCIAL MEDIA 

As part of # 100dayartchallenge (January 1st-April 10th) and # 30dayartchallenge (April 11th-May 10th), I shared one photo on Instagram every day and was lucky enough to receive tip-top response along the way. As I decided to close down my art pages on facebook, I publicly shared some tastes from the projects on my personal profile along the way for people to follow.

SOSIALE MEDIER

Som en del av  #100dayartchallenge (1.januar-10.april) og #30dayartchallenge (11.april-10.mai) delte jeg ett bilde på Instagram hver dag og fikk god respons underveis. Ettersom jeg har lagt ned kunstsidene mine på facebook, delte jeg offentlige innlegg med noen smakebiter på profilen min underveis slik at flere kunne følge med.

Copyright (c) Art by Rekkebo

130 DAYS IN THE STUDIO = GOOD JOB

130 creative studio days in a row is nothing to giggle about. I know talented artists who struggle to find time and effort to work creatively. And sometimes being a self employed artists feels a bit overwhelming. My coping strategy is setting realistic goals that fit in with everyday life. A few years back I had tiny goals and I am so grateful that this year is of a different caliber. Being able to work on the right project at the right time will eventually set me free to do what I want!

130 DAGER I ATELIERET = BRA JOBBA

130 arbeidsøkter på rekke og rad er ingenting å kimse av. Jeg kjenner mange som sliter med å finne tid og krefter til å jobbe kreativt. Jeg kan også kjenne litt på at hele kunstnerbobla kan være i overkant overveldende innimellom og da er det godt å sette seg konkrete mål som er overkommelige med hvordan livet er akkurat nå. Jeg har hatt veldig små mål i enkelte perioder tidligere og er veldig takknemlig for at dette året er av et annet kaliber. Det ligger mye mestring og frigjøring av positiv energi når man klarer å jobbe med riktig prosjekt til riktig tid.

Copyright (c) Art by Rekkebo

HAVE A NICE SUMMER

Right now I will take on a summer job to hand in some extra money. After that lies a long-awaited summer vacation. My husband and I have planned so many nice trips together and we will buy an electric bicycle to get us farther than far. But knowing myself, I bet I can’t keep myself away from the studio for the whole summer!

GOD SOMMER

Nå skal jeg bare få unna sommerjobben og hanke inn litt ekstra penger, før en etterlengtet sommerferie for døren. Ektemannen og jeg har planlagt mange fine turer og vi skal kjøpe el-sykkel sånn at vi kommer langt og lenger enn langt. Men kjenner jeg meg selv, klarer jeg neppe å holde meg helt unna atelieret! 

Copyright (c) Art by Rekkebo

Twitter Art Exhibit Scotland – TAE19

Through art we can change the world! This is the third year I take part in global Twitter Art Exhibit (#TAE) by donating a mini piece of original art especially made for this global event.

This year’s Twitter Art Exhibit

Copyright (c) Art by Rekkebo

Copyright (c) Art by Rekkebo

#TAE19 takes place in Scotland and will be supporting Edinburgh based charity Art in Healthcare whose core aim is to “have a Scotland in which visual art improves health and keeps people well”.

As a former art teacher I have experienced how creative workshops and playful painting classes can relieve stress, build teams, serve as a distraction from anxieties and give people a time out from the everyday struggles with mental health issues.

Art can be great fun!

Having fun playing with colours, toghether with others being in the same kind of situation, often build both new skills and self esteem, not to mention friendship.

Under the right conditions art can be quite a lot of fun.

Art workshops as means of transformation

I’m so happy to support Art in Healthcare on their mission to transform Scottish healthcare through using visual art to improve health and wellbeing.

Art in Healthcare works closely with a broad cross section of healthcare providers. The art workshops are led by professional artists and aided by volunteers. They bring the power of creativity to people in times of need, whether in a hospital, care home, community health centre, hospice or any other health care setting.

Funds raised by #TAE19 will enable Art in Healthcare to develop and extend their workshop programme to benefit more people within the healthcare system.

I hope for Norwegian healthcare to ackowledge the therapeutic effects and offer art workshops to patients in hospitals, GP surgeries, community care groups, hospices and healthcare centres. I would be happy to contribute!

About TAE

Twitter Art Exhibit started 10 years ago by artist David Sandum and since then, this sosial media powered art exhibition has raised approximately US$ 64,000 (£50,00) for various charities around the world! Shop original mini art here!

#TAE twitter art exhibit

#TAE twitter art exhibit

 PÅ NORSK

Gjennom kunst kan vi være med og forandre verden! Dette er tredje året jeg deltar i den internasjonale Twitter Art Exhibit #TAE gjennom å donere et lite stykke kunst spesielt laget for denne globale hendelsen.

Årets Twitter Art Exhibit #TAE19 holdes i Skottland og støtter veldedighetsorganisasjonen Art in Healthcare, med base i Edinburg.

Organisasjonens hovedmål er “et Skottland der visuell kunst forbedrer helsen og holder folk friske”.

Som tidligere kunstlærer har jeg erfart hvordan kreative maleworkshops kan lindre stress, bygge teamfølelse, avlede bekymringer og gi folk litt fritid fra hverdagens kamp mot psykens mange krumspring. Å leke med farger sammen med likesinnede gir både ferdigheter og selvtillit.

Under de rette forholdene kan kunstnerisk utfoldelse, læring og mestring være veldig gøy.

OMG! which one to choose for #TAE19

Copyright (c) Art by Rekkebo

Jeg er glad for å støtte Art in Healthcare i deres oppdrag med å forvandle skotske helsetjenester ved å bruke visuell kunst til å forbedre helse og velvære.

Art in Healthcare jobber tett sammen med et bredt spekter av helsepersonell. Kunstgruppene ledes av profesjonelle kunstnere og støttes opp av frivillige. Workshopene stimulerer til kreativitet hos deltakerne i vanskelige perioder, på sykehus, i omsorgshjem,  frisklivssentraler, helsehus, hospice eller andre helsetjenester.

Midlene som reises av # TAE19 vil gjøre det mulig for Art in Healthcare å videreutvikle og rulle ut kursprogrammet og nå enda flere pasienter og pårørende i helsesystemet.

Tips til norske beslutningstakere

Jeg håper beslutningstakere innenfor norsk helseomsorg vil tilby kreative malegrupper, workshops og kurs til pasienter ved sykehus, legesenter, frisklivssentraler, hospice og helsesentre.

Jeg bidrar gjerne til å oppnå terapeutiske effekter og gode stunder, eksempelvis gjennom kreative malegrupper for personer med demens og deres pårørende! 

Om TAE
Twitter Art Exhibit ble startet for 10 år siden av kunstneren David Sandum og siden da har denne sosiale media-drevne kunstutstillingen samlet inn ca US $ 64,000 (£ 50,00) til veldedighetsorganisasjoner over hele verden!

Utstillingen er over og Curlie Girlie er nok solgt, men det er fortsatt mange fine små originale kunstverk igjen i nettbutikken, så løp og kjøp – eller klikk her, så kan du også bidra!

Curlie Girlie (c) art by Rekkebo

Copyright (c) Art by Rekkebo

My 100 Day Art Project

Sadly, there is no quick fix to being an artist. You need a bit of talent, ability and willingness to learn, perseverance and time to work hard. Like any other superpower it takes years of practice to find your unique style and most artists do not become famous at all.

So why do I keep on drawing, painting, photographing, printmaking and testing new techniques? And why is my brain always in the mood of creating new projects?

Because creating art is my passion!

100dayproject artbyrekkebo

Copyright (c) Art by Rekkebo

#100dayproject

The reason I created a 100 day project is to build new habits that help me live the life I want. Modern life is busy, filled with lots of dos and don’ts. We’re online more or less 24/7 clinging to cell phones, listening to books, music and podcasts, attached to PCs and television. Time is limited and we tend to think in headlines and with short concentration span.

Working in my studio gives me time to contemplate what goes on in the world. The slow creative process is kind of a life force that reconnects me with more important stuff. A bit like how a walk in the woods revitalize me. Some call it recreation, meditation or therapy. I do what nurtures me, what feels right and what I love.

This year I have committed myself to 100 days of daily art practice. Because:

Creativity is a skill and the more I practice, the more skilled I become!

The plan is that every day for 100 days I will be working in my studio with diverse creative projects; small or big doesn’t matter. Every day I will post one pic on my Instagram account. I’d like to say working in my art studio helps me become a better version of myself; happier, kinder and more open-minded. I feel free, the world is limitless! Like some of my first memories.

Growing up

Growing up on a farm back in the days, young children were normally left alone to play outside while their parents took a nap after dinner, before going back to the fields and taking care of their livestock. Like most farm children I enjoyed lots of freedom roaming the hoods, trying to figure out life’s mysteries. My early years of childhood seem to be quite lighthearted and enjoyable. I was curious and excited, had lots of creative energy and hours to spend on my own searching for fun.

Early artist career plan

My dad had plenty of cool tools, so at the age of 4 this little girl was stone carving day after day fully determined to become a sculptor and make gigantic statues. A few weeks later I gave up because I couldn’t find stones that would let me form them the way I wanted; the materials were either too hard or too soft. And my wrists were really hurting from all the hammering. Then I tried working with clay from the seashore without significant success.

Since neither my carpentry did come out like I wanted, I went back to drawing, encouraged by Grandma who was happy to model for me every day. At the age of 5 I had my first art exhibit in Grandma’s house. All the neighbors were invited and Grandma served coffee and homemade cakes. To my big surprise I sold my first drawing. And Grandma told everyone that I was going to become an artist.

100dayproject artbyrekkebo

Copyright (c) Art by Rekkebo

Years passing by

Through adolescence I was sketching, drawing and writing for hours every night. I hardly had time to sleep. But then it all stopped. For years and years, life was filled with sports, parties, studies, jobs, friends and family life. Many good years, by all means, but my creative spirit was not nurtured except for a few lucky hours every now and then. Some nights I skipped sleeping, or I couldn’t sleep, because my brain was in creative modus.

Dreamt I was painting

During sleep I dreamt I was painting large canvases with strong colors, weird and wonderful, abstract motives. Luckily I discovered an art school in my hood and took a summer class. Half way through my second day in summer class, I had kind of a spiritual awakening and a feeling of being connected with something I’ve always looked for. I felt I had no choice, that I finally had found my calling, so I attended the art school. The next two years were intense in so many ways. So many things to learn, so much work, so much fun!

Inspiration exists, but it has to find you working. (Pablo Picasso)

Building successful habits

There are many “where do I stand, where do I want to go” exercises, loads of reflection and evaluation programs to carry out. But I like to keep things simple:

1. Where do I want to put my energy and How do I do that?
2. Put first things first. Every day.
3. Step by step, I will get there.

On my journey to being an artist, I skip a lot of nice things like travelling and socializing with friends. My everyday life consists of daily routines, small steps towards new achievements.

Unlike most of my fellow students from art school, who are struggling with full time jobs and busy days, most of my days are open. I have decided to focus on what I love most. I am determined to follow my heart and my dream.

I still dream

I still dream that I make art while sleeping; I still dream I paint large canvases. They are a lot better than the ones I make during the day. Therefore:

The #100dayproject is one of my tools to be capable of painting those beautiful pieces.

If I create from the heart, nearly everything works; if from the head, almost nothing. (Marc Chagall)

The year of the pig will hopefully bring dedication, commitment, progress, originality and thrilling possibilities for me and my artwork. I will work hard and set small goals every day!

100dayproject artbyrekkebo

Copyright (c) Art by Rekkebo

PÅ NORSK 

Det ingen snarveier for å bli kunstner. Du trenger talent, evne og vilje til å lære, tid og utholdenhet til å jobbe hardt. Det tar mange år med jobbing for å utvikle din unike stil og de fleste kunstnere blir ikke berømte i det hele tatt.

Så hvorfor fortsetter jeg å tegne, male, fotografere, skrive og teste nye teknikker? Og hvorfor kommer hjernen min alltid opp med masse ideer til nye prosjekter? Fordi at:

Å lage kunst er min lidenskap!

# 100dagerprosjektet

Grunnen til at jeg gjør et 100 dagers prosjekt er for å etablere nye vaner som hjelper meg til å leve det livet jeg ønsker meg. Ukene er travle, fylt med mange gjøremål. Vi er nesten alltid pålogget, klamrer oss til mobiltelefoner, lytter til bøker, musikk og podcaster, vi sitter foran PCer og TV. Tiden er knapp, vi tenker ofte i overskrifter, har kort konsentrasjonsevne og hopper raskt fra det ene til det andre.

Arbeidet i atelieret gir meg ro til å gruble over hva som foregår i verden. Den kreative prosessen tar tid og er en slags kraft som kobler meg på igjen, et slags kompass som gir retning, innsikt og perspektiv. Litt som en tur i skogen gjenoppliver meg etter en stressende dag. Noen kaller det rekreasjon, meditasjon eller terapi. For meg handler det å være i ett med seg selv og omgivelsene, å være tro mot seg selv, å gjøre det som er bra for meg!

I år har jeg forpliktet meg til 100 dager med daglige kreative økter. Fordi:

Kreativitet er en ferdighet og jo mer jeg øver, jo  dyktigere blir jeg!

Planen er at skal jeg jobbe i atelieret mitt hver eneste dag i 100 påfølgende dager med ulike kreative prosjekter; små eller stor spiller ingen rolle – og poste ett bilde på instagram. Jeg vil nesten påstå at å jobbe i atelieret hjelper meg å bli en litt bedre versjon av meg selv; lykkeligere, snillere, åpen og imøtekommende. Jeg føler meg fri, verden er ubegrenset! Slik noen av mine første minner er.

Oppvekst

Jeg vokste opp på en liten gård på den tiden barn var ute og lekte mens foreldrene tok en fortjent middagslur, før de gikk tilbake til åker og fjøsstell. Jeg hadde stor frihet til å utforske livets mysterier og minnes mine tidlige barndoms år som spennende og morsomme. Jeg var vitebegjærlig, hadde masse kreativ energi og et hav av tid til å gjøre alt som var gøy.

Pappa hadde massevis av kule verktøy som jeg fikk låne, så i 4 års alderen satt jeg dag etter dag og hugget i stein, fast bestemt på å bli billedhugger og lage enorme statuer. Noen sommeruker senere ga jeg opp, fordi jeg ikke fant stein som lot seg bearbeide slik jeg ønsket; steinene var enten for harde eller for myke. Og håndleddene mine verket etter all hamringen. Deretter forsøkte jeg å lage skulpturer av leire fra fjæra, uten nevneverdig suksess.

Etter som heller ikke snekkerprosjektene ble slik jeg ville, gikk jeg tilbake til tegning. Farmor heiet på meg og satt modell så ofte jeg ville. Jeg var rundt 5 da jeg hadde jeg min første kunstutstilling i farmors stue. Alle naboene var invitert, og farmor serverte kaffe og hjemmelagde kaker. Til min store overraskelse solgte jeg en tegning. Og farmor fortalte alle at jeg skulle bli kunstner når jeg ble stor!

Årene går

Gjennom barne- og ungdomsskolen skisset, tegnet og skrev jeg i timevis hver kveld. Jeg hadde knapt tid til å sove. Men så endret alt seg og de neste årene var livet fylt med sport, kjærester, fester, studier, jobber, venner og familieliv. Mange gode minner, for all del, men mine kreative talenter lå stort sett brakk bortsett fra noen få timer nå og da. Enkelte netter droppet jeg å sove, eller jeg kunne ikke sove, fordi hjernen min var i kreativ modus.

Drømte at jeg laget store malerier

Ofte drømte jeg at jeg malte store bilder med sterke farger og merkelige, fantastiske, abstraherte motiver. Til alt hell oppdaget jeg en kunstskole i nabolaget og meldte meg på et sommerkurs.
Den andre dagen på sommerkurset fikk jeg en sterk aha-opplevelse og en bestemt følelse av endelig å ha hadde funnet det jeg alltid hadde lett etter. Jeg kjente at jeg ikke hadde noe valg, og søkte meg inn på billedkunstutdanningen. De neste to årene var intense på så mange måter. Så mange ting å lære, så mye arbeid, så mye moro!

Inspirasjon eksisterer, men ikke uten at du jobber. (Pablo Picasso)

Art by Rekkebo

Copyright (c) Art by Rekkebo

Lag gode vaner

Det er mange “hvor står jeg, hvor går jeg” øvelser, utallige refleksjons- og evalueringkurs man kan ta. Men jeg liker å gjøre ting enkelt:

1. Hva ønsker jeg å bruke energien min på og Hvordan gjør jeg det?
2. Gjør det viktigste først. Hver dag.
3. Sakte, men sikkert vil jeg komme dit jeg vil.

På veien mot kunstnerdrømmen, dropper jeg stadig fine ting som å reise og å være sammen med venner. Hverdagene består av daglige rutiner, små skritt mot utvikling og mestring. I motsetning til mange av mine medstudenter fra kunstskolen, som sliter med heltidsjobber og tidsklemme, er de fleste av mine dager åpne. Fordi: Jeg ønsker å fokusere på det jeg elsker mest. Jeg er fast bestemt på å følge mitt hjerte og min kunstnerdrøm.

Kunstnerdrømmen

Jeg drømmer fortsatt om kunst mens jeg sover. Jeg drømmer fortsatt at jeg maler store, vakre bilder. Og de er mye bedre enn de jeg lager i løpet av dagen. Så derfor:

# 100dagersprosjektet er et av verktøyene mine for å lære meg å male de vakre bildene.

Hvis jeg lager ting fra hjertet, fungerer nesten alt! (Marc Chagall)

Grisens år vil forhåpentligvis bringe engasjement, fremgang, originalitet og uventede muligheter for meg og min kunst! Jeg skal jobbe hardt og sette små mål hver dag!

100dayproject artbyrekkebo

Copyright (c) Art by Rekkebo

Painting with Peter

Artists need inspiration. I have long been fascinated by Peter Esdaile’s enigmatic image world. His magic characters move in a slightly surreal, colorful and mysterious world. The image composition lets the eyes wander over large canvases and Peter’s many layers of painting techniques provide associations to several different stories.

Peter Esdaile

Copyright (c) Art by Rekkebo

Lucky me took part in one of Peter’s weekend courses this autumn. The material list included: large canvases, water buckets, window sill, large brushes, rubber patches, paint medium, spray bottle and a selection of acrylic colors. I decided to put the most important equipment into my trunk bag, wrap up four canvases and hope for some new insights.

I was genuinely curious about how this sorcerer of an artist works out his surrealistic mix of teams on the verge of seemingly chaos and cheeky coincidences. I wondered why he mixes the daring play of abstraction with solemn classical figuration, I also wondered how Peter pulls it all together and make things look like a three-dimensional world on a two-dimensional canvas. Where does he get the motives from? What techniques does he use?

Peter the teacher

Copyright (c) Art by Rekkebo

After an hour’s relaxing train ride I met a wonderful bunch of enthusiastic artists at Nedre Eiker Art Society. The charming old house in the centre of Mjøndalen held both an atelier and a chill out lounge with coffee and homemade cookies. After a small introduction, Peter started the weekend’s first demo of many, and enthusiastic participants were ready with mobile cameras.

It was exciting to see how a professional artist has developed personal techniques and shares the secrets with us.

The weather was nice and sunny so we dried our large canvases outside on the pavement in the quite little street. I believe som neighbours and pedestrians were quite impressed.

wet paintings on the pavement

Copyright (c) Art by Rekkebo

Key words in this painting process are: rhythm, direction, different strokes, many layers of colors. Thin coating, thicker coating, we are looking for potential motifs, scratching, leaving something to stand out while the rest is painted over. We let our body works the large canvases, we let coincidences prevail and take control when needed.

Time flies as we leave more paintings to dry outside in anticipation of the next layers of color.

In short: A creative process of controlled coincidence that alternates between apparent chaos and steel control. Bright light colors against heavier darker colors. Occasionally we work all over the picture, sometimes only partially. Nothing is right or wrong, just try and fail, play, learn and master.

Thank you for a wonderful and educational weekend, everyone! Hope to see you again!

my 4 canvases

Copyright (c) Art by Rekkebo

På norsk: 

Kunstnerspirer trenger inspirasjon. Jeg har lenge latt meg fascinere av Peter Esdailes gåtefulle billedverden. Hans magiske figurer beveger seg i en litt surrealistisk, fargerik og mystisk verden. Billedkomposisjonen lar øynene vandre over store lerret og Peters mange lag av besnærende maleteknikker gir assosiasjoner til flere ulike fortellinger.

Til alt hell fikk jeg plass på et av kunstnerens ettertraktede weekendkurs denne høsten. Materiallisten inneholdt blant annet: store lerreter, vannbøtter, vindusnal, store pensler, gummispatler, malemedier, sprayflaske og et utvalg akrylfarger. Det var bare å stappe det viktigste ned i trillebagen, surre lerretene fast og la det stå til.

Jeg var oppriktig nysgjerrig på hvordan denne trollmannen av en kunstner jobber fram sin surrealistiske miks av lag på lag med tilsynelatende kaos og snodige tilfeldigheter. Jeg undret meg over hvorfor han blander abstraksjonens djerve lekenhet med soleklar klassisk figurasjon, og på hvordan Peter får det hele til å henge sammen og se ut som en tredimensjonal verden på et todimensjonalt lerret. Hvor henter han motivene fra? Hvilke teknikker benytter han?

Etter en times avslappende togtur møtte jeg en herlig gjeng med entusiastiske kunstnere i Nedre Eiker Kunstforening. De sjarmerende lokalene i Mjøndalen sentrum huset både malersal og chill out lounge med kaffe og hjemmebakst. Etter en liten introduksjon gikk Peter i gang med helgens første demo og spente kursdeltakere stod klare med mobilkamera.

Det var spennende å se hvordan en profesjonell kunstner har utviklet egne teknikker og deler hemmelighetene med oss.

Med så ivrige kursdeltakere med mange store lerreter på gang var det kjekt å kunne legge arbeidene til tørk utendørs i det fine været til glede for naboer og forbipasserende.

Stikkord i maleprosessen er: rytme, retning, penselbruk, ulike strøk, lag på lag med farger. Tynne strøk, tykkere strøk, laseringer, vi leter og skraper fram motiv, lar noe stå mens resten males over. Vi lar kroppen jobbe over store lerret, vi lar tilfeldighetene råde og tar kontrollen når det trengs.

Timene flyr av gårde og ute på fortauet ligger stadig nye malerier til tørk i påvente av nye lag med maling.

Kort sagt: En arbeidsprosess av styrt tilfeldighet som veksler mellom tilsynelatende kaos og stålkontroll. Lyse lette farger mot tyngre mørkere. Av og til jobber vi over hele bildet, stundom bare delvis. Ingen ting er rett eller galt, her gjelder det bare å prøve og feile, leke, lære og mestre.

Takk for en herlig og lærerik helg, alle sammen!
Håper vi ses snart!

Art by Rekkebo

Copyright (c) Art by Rekkebo

Painting High and Low

This year’s summer project was great fun! Lately I’ve been working on some quite big canvases. There have been canvases on the floor and canvases on the wall. I’ve been painting high and low.

trollskogen_ artbyrekkebo

Copyright (c) Art by Rekkebo


My big hot summerproject

Oslo had an extraordinary hot summer this year, approximately three months with hardly a cloud on the sky and only a few drops of rain. So I’ve painted in cool mornings, dripping of sweat in the heat of the day, I’ve painted in afternoon sun and in breezy evening shadows. Luckily I’ve managed to stay focused and worked passionate, only interrupted by daily swimming in the river Akerselva, lovely meals in the nearby woods and inspiring conversations with family, colleagues and friends.

Vibrance

They say artist put a lot of themselves in everything they make. A friend recently told me that my vibrant colors reflect my energy and personality. I believe my friend somehow recognize parts of herself in my paintings. It’s called resonance and that’s perhaps when art is at its best!

detailBIGpainting_ artbyrekkebo

Copyright (c) Art by Rekkebo


Life is good!


To be able to paint every day for an extended period is truly amazing. Every now and then I give myself a challenge, just to make sure I don’t fall into laziness, boredom or stagnation. I try to create goals for my own progress.

Lately I’ve worked in big formats using intuitive, abstract, expressive and other formal training techniques in the attempt of creating reflective paintings with more additional hints of figuration than ever before. A somewhat weird and wonderful working process mixing logic and intuition.

Courage and flow and are key words in this working process. Throughout the process I’m open to what adventures might visualize on the canvas instead of trying to manufacture and control things. To me, working intuitively is like contemplating the ideas of everyday mysteries in a new context. Changes are inevitable, both in life and in the painting studio. Throughout the creative process I try to reflect on how I embrace them.

Some claim that intuitive painting is a means to get in touch with their inner selves, or even to heal emotions.

To me it’s all about playfulness, new possibilities and having a good time while painting. That doesn’t rule out the fact that frustrations and difficulties doesn’t pop up when you least expect them. Believe me, they do. But the good news is: you can always paint over and start all over again, or you might take a closer look and take on a new path. There are many ways to finish a painting, and I’m the boss!

After days of painting I’ve left the canvases to “mature” for some time trying to figure out what’s the best next step. While some canvases have a rest, others get started or continued. That way I always have several paintings in the making and I never run out of work. I almost wish this summer would last forever!

Exhibitions

And, of course, it is always nice to be asked to show your work in galleries abroad (New York, Italy, Portugal) or in more local settings. Hopefully some of these big canvases will find their way to Våler Kunstfestival 17-19 august 2018.

butterflies_artbyrekkebo

Copyright (c) Art by Rekkebo

 PÅ NORSK

Årets sommerprosjekt var veldig gøy! I det siste har jeg jobbet med store malerier. Det har vært malerier over alt, på gulvet og på veggene. Jeg har malt høyt og lavt.

Oslo hadde en het, lang sommer i år; tre måneder med skyfri himmel og noen få regndråper. Jeg har jobbet meg gjennom varme morgener, middagshete, ettermiddagssol og milde aftener. Heldigvis har jeg klart å holde fokus og malt lidenskapelig, bare avbrutt av daglige svømmeturer i Akerselva, nydelige måltider i nærskogen og inspirerende samtaler med familie, kolleger og venner.

De sies at kunstnere legger mye av seg selv i det de gjør. En venninne fortalte nylig at mine livlige fargevalg gjenspeiler min energi og personlighet. Jeg mistenker at hun kanskje gjenkjenner deler av seg selv i bildene mine. Det kalles visst resonans og det er kanskje da kunsten er på sitt beste!

Livet er herlig!

Å kunne male hver dag over en lengre periode er helt herlig! Med jevne mellomrom gir jeg meg selv utfordringer for å være sikker på at jeg ikke bukker under for latskap, kjedsomhet eller stagnasjon. Jeg setter meg mål for å oppnå fremgang.

I det siste har jeg jobbet i store formater og brukt intuitive, abstrakte, kraftfulle og blandet teknikker i håp om å skape malerier med dybde og hentydninger til figurasjon enn tidligere. En spennende og gøyal arbeidsprosess der intuisjon og logikk blandes.

Fryktløshet og fri flyt og er nøkkelord i denne arbeidsprosessen der jeg åpner opp for hvilke eventyr som visualiserer seg på lerretet i stedet for å prøve å kontrollere. For meg er intuitivt arbeid en fin måte å reflektere over hverdagens mysterier i en ny sammenheng. Endringer er uunngåelige, både i livet og i maleprosessen. Gjennom den kreative prosessen prøver jeg å reflektere over hvordan jeg omfavner dem.

Noen hevder at intuitivt maleri er et middel til å komme i kontakt med deres indre, eller til og med å helbrede følelser.

For meg handler det om lek og moro, om nye muligheter og å være til stede i nuet mens jeg maler. Dette utelukker selvsagt ikke at frustrasjoner og vanskeligheter dukker opp når du minst forventer dem, for det gjør de. Man da kan jeg alltids male over og begynne på nytt, eller jeg kan ta en nærmere titt og gå videre på en ny sti. Det er mange måter å fullføre et maleri på – og kunstneren er sjefen!

Etter lange dager med jobbing på et maleri, pleier jeg å la det “modne” en stund og reflektere over neste skritt. Mens noen malerier hviler, fortsetter jeg på andre og setter i gang nye. Slik har jeg alltid flere malerier i produksjon samtidig og går aldri tom for arbeid. Jeg skulle ønske denne sommeren varte evig!

Utstilling

Det er selvfølgelig veldig hyggelig å bli forespurt om å vise malerier i gallerier i utlandet (New York, Italia, Portugal) eller ved lokale ustillinger. Forhåpentligvis finner noen av sommerens store malerier veien til Våler Kunstfestival 17-19 august 2018.

inspration_ artbyrekkebo

Copyright (c) Art by Rekkebo

Printmaking at Ekely – Part Two

I recently had the opportunity to join a printmaking class at Ekely – Edvard Munch’s studio in Oslo where the famous artist lived and worked for 28 years. This was my second time working in the great master’s printmaking studio where all the great Norwegian printmakers have worked over the years. The atmosphere was superb, and so was the teacher, Trine!

printmaking at Ekely part 2

Copyright (c) Art by Rekkebo

Preparations before class
The week before my printmaking class I started thinking of what kind of motif I would like to try out. Since woodcut is new to me, I asked for advice from a few experienced colleges before starting sketching my motif. I decided to go for a quite simple motif and have another one as a backup plan.

High pressure printing
Woodcut and linocut are examples of high pressure printing. Woodcut is the oldest graphic technique we know of. Wood has a beautiful structure and numerous prints can be produced from a woodcut. Linoleum is easier to work with due to its smooth structure, but only a limited number of prints can be produced with the linoleum.

printmaking at Ekely part 2

Copyright (c) Art by Rekkebo

Woodcut
Woodcut is a relief printing technique in printmaking. You might say it resembles the historic petroglyphs engraved on stone or mountain walls. Woodcut was probably the first graphic technique to be used for mass communication since the technique allows you to make a number of prints from the same carved woodblock.

printmaking at Ekely part 2

Copyright (c) Art by Rekkebo

The process

Carving: We used a set of gouges; sharp tools with different blade geometry to carve the design into the surface of the plank of wood. The lines are mostly cut along the wood grain. The deep cut away areas will carry no ink. Only images at surface level will carry the ink to produce the print.

Ink: The surface is covered with ink by rolling over the surface with an ink-covered roller (brayer), leaving ink upon the flat surface but not in the non-printing areas, the lines and patterns we have carved out.

Printing: The carved plank of wood is put through a high-pressure printing press together with a sheet of paper, and the paper picks up the ink from the engraved lines, making a print. The motif will come out mirrored. This process can be repeated many times; 100 – 200 hundred impressions (copies) could be printed from the original printing plate.

We only made a few prints in black and white, and we also tried adding blue and green. Next time I hope to make woodcuts with several colors in the same print. Hopefully I can join a weekend class this summer!

New inspiration
I’m so grateful for having this opportunity. This woodcut class filled me with new inspiration; it sure is quite different from the slow painting process which goes on for days and weeks. Woodcut also suits me well since there is no action needed regarding my allergies during the process. The only drawback is that you need a high-pressure printing press – but hey, I’ve heard there are printing studios to rent and some has whispered there are simpler ways to get the work done. Guess I’ll do some more research and get back to you later.

printmaking at Ekely part 2

Copyright (c) Art by Rekkebo

 PÅ NORSK

Grafiske trykk på Ekely – del to
Jeg har nylig vært så heldig å lære litt om tresnitt på Ekely, i Edvard Munchs atelier i Oslo der den berømte kunstneren bodde og jobbet i 28 år. Dette var andre gang jeg jobbet i den store mesterens trykkeri der alle de store norske grafikerne har jobbet opp gjennom årene. Atmosfæren var fantastisk, og det samme var læreren, Trine!

Forberedelser før kurset
Uken før tresnittkurset begynte jeg å fundere på hva slags motiv jeg ville prøve meg på. Fordi tresnitt er nytt for meg, ba jeg om råd fra noen erfarne kunstnerkolleger før jeg begynte skissearbeidet. Jeg besluttet å gå for et ganske enkelt motiv og ha et annet i reserve.

Høytrykk
Tresnitt og linosnitt er begge høytrykk. Tresnitt er den eldste grafiske teknikken vi kjenner til. Tre har en vakker struktur og man kan produsere mange hundre trykk fra en treplate. Linoleum er enklere å arbeide med på grunn av sin glatte struktur, men kan bare produsere et begrenset antall.

Tresnitt
Tresnitt minner litt om helleristninger. Tresnitt er en av de eldste kjente grafiske trykkteknikkene, avtrykket/bildet oppstår etter trykking fra en utskåret plate av tre. Begrepet tresnitt dekker både teknikken og selve avtrykket/bildet. Tresnitt var trolig den første grafiske trykketeknikken som ble benyttet til massekommunikasjon, siden teknikken lar deg lage en rekke utskrifter fra samme utskårne treverk.

printmaking at Ekely part 2

Copyright (c) Art by Rekkebo

Prosessen
Utskjæring: Vi brukte et sett med skarpe verktøy (u-jern og v-jern i ulike størrelser) for å snitte motivet inn i overflaten av treverket/kryssfineren. Man skjærer vanligvis med tre-retningen og man kan gjerne utnytte treverkets struktur og årringer som en del av bildet. Man skjærer så dypt at trykksverten ikke kommer ned i de utskårne områdene når sverten valses på.

Trykksverte: Treplaten innsettes med trykksverte ved hjelp av en rulle innsatt med svart farge. Høytrykk betyr at de graverte områdene med linjer og mønster ikke tar til seg farge. Strekene du har gravert inn vil dermed vise seg som hvite linjer mot den svarte trykksverten.

Trykking: Den utskårne treplaten/kryssfineren kjøres så gjennom en høytrykkspresse sammen med et papirark som tar til seg trykksverten. Motivet kommer ut speilvendt. Trykkeprosessen kan gjentas flere hundre ganger.

Vi laget bare noen få utskrifter med svart farge og prøvde med blå og grønn. Neste gang håper jeg å lage fargetresnitt. Håper jeg får plass på helgekurs hos Trine i løpet av sommeren!

Ny inspirasjon
Jeg er så utrolig glad for å ha fått denne muligheten. Tresnittkurset fylte meg med ny inspirasjon; dette er ganske annerledes enn den trege maleprosessen som pågår i dager og uker. Tresnitt passer meg bra ettersom det er allergivennlig og rimelig kjemikaliefritt. Ulempen er dog at du trenger en trykkpresse, men jeg har hørt at man kan leie seg inn ved enkelte trykkerier, og noen har hvisket at det finnes enklere metoder. Og det vil jeg finne ut av!

printmaking at Ekely part 2

Copyright (c) Art by Rekkebo

Twitter Art Exhibit Australia – TAE18

Being an artist has a few advantages; I must admit I really enjoyed working on my entry for the INTERNATIONAL TWITTER ART EXHIBIT. This year, #TAE18 will be supporting Australian charity Pegasus Riding for the Disabled of the ACT Inc. in Canberra.

Through art we can change the world!

Twitter Art Exhibit 2018

Twitter Art Exhibit 2018

Twitter Art Exhibit is an international exhibition of original art which this year is supporting the Australian Charity – Pegasus Riding for the Disabled of the ACTThe entire exhibition is carried out by an unpaid, volunteer corps of organizers and artists.

TAE18 is the eighth installment of this open international exhibition of handmade postcard art for charity, donated by artists from around the world and will be curated by artist Kylie Fogarty.

Social media plays a major role in the Twitter Art Exhibit. The event will be highly publicized and well attended by art buyers and enthusiasts, members of the press, local artists and the TAE community.

See the ability in people with a disability!

Charity being supported this year is Pegasus Riding for the Disabled of the ACT Inc. who provides horse facilitated therapy programs and activities for people living with a disability. Pegasus ATC provides over 2000 sessions a year to more than 100 people living with a disability. Their vision is a world that sees the ability in people with a disability. Programs are developed in collaboration with qualified coaches, therapists and families.

Art can change the world

Art can change the world

I’m so happy to take part in this year’s Twitter Art Exhibit to be held in Canberra AUSTRALIA
Benefiting Pegasus Riding For The Disabled of ACT Inc.

My contribution
Pleased to tell you I have donated a handpainted art postcard for the charity sale. Thank you #TAE18 for this opportunity to help make the world a little better!

Through art we can change the world!

 

PÅ NORSK

Å være kunstner har utvilsomt sine fordeler; jeg må innrømme at jeg hadde en god følelse mens jeg arbeidet med mitt bidrag til årets INTERNATIONALE TWITTER ART EXHIBIT #TAE18 som i år støtter australsk veldedighet: Pegasus Riding for Disabled av ACT Inc. i Canberra.

Gjennom kunst kan vi forandre verden!

Twitter Art Exhibit er en internasjonal kunstutstilling som i år støtter den australske veldedighetsorganisasjonen Pegasus Riding for Disabled for ACT.

TAE18 er den åttende utstillingen i rekken der kunstnere fra hele verden donerer håndlaget postkortskunst for veldedighet med mål om å bidra til en bedre verden.  Utstillingen blir kurert av kunstneren Kylie Fogarty og gjennomføres av frivillige og kunstnere.

Sending my contribution to TAE18

Copyright (c) Art by Rekkebo

Sosiale medier (SoMe) spiller en viktig rolle for gjennomføringen av Twitter Art Exhibit. Arrangementet kan skilte med stor publisitet og god deltakelse blant kunstkjøpere og entusiaster, presse, lokale kunstnere og TAE-fellesskapet.

Se evner hos personer med nedsatt funksjonsevne!

I år tilfaller inntektene fra #TAE18 den australske veldedighetsorganisasjonen Pegasus Riding for Disabled for ACT Inc. som tilbyr hesteterapi og -aktiviteter for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Pegasus ATC gjennomfører over 2000 økter om året til mer enn 100 personer med nedsatt funksjonsevne. Organisasjonens visjon er en verden som ser evnene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Terapiprogrammene og aktivitetene er utviklet i samarbeid med kvalifiserte trenere, terapeuter og familier.

Hurra, jeg er så glad for å delta i årets Twitter Art Exhibit som skal holdes i Canberra Australia til inntekt for Pegasus ridning for funksjonshemmede.

Mitt bidrag
I år har jeg også donert et håndmalt kunstpostkort til veldedighetsutstillingen. Tusen takk # TAE18 for denne muligheten til å være med og gjøre verden litt bedre!

Gjennom kunst kan vi forandre verden!

@rekkebohan TAE18AUS

Copyright (c) Art by Rekkebo

New Beginnings

Sometimes working in the art studio really sucks. There are days where nothing goes as planned, paintings that never turn out the way you want them to no matter how hard you work. Sometimes art resembles the struggle of life itself; same old shit, back and forth, like a game of ping pong.

Copyright (c) Art by Rekkebo

Struggling with art is, of course, a minor problem in the world. But art can pinpoint more important things as well and sometimes we all need to get a grip, to take new responses because: More of the same old shit won’t get you where you want!

Earlier I have been suggesting that the artistic process often takes the shape of a loop. In the sense of evolving as an artist the process often goes in circles, or spirals, where you integrate today’s expression with earlier experiences, motives, themes and techniques. This magical process results in a personal artistic language and, as time pass by, you reach new levels and make more interesting art.

To be honest, I’ve been struggling for quite some time, feeling unable to take my artistic process to a higher level. So what to do? Give up, or continue painting the same shit over and over again? Luckily I have some really wise people in my life to discuss important matters with, when reflection on my own doesn’t bring me any further. Thank you, for being part of my life and for lending ears to my artistic frustrations. Brainstorming is da shit; listen closely to experience and open up for new ideas!

Sometimes New Beginnings are disguised as painful endings.

Intuitive painting is fun (c) art-by-rekkebo

Copyright (c) Art by Rekkebo

It is normal to resist, and even resent changes. But change is somehow the key to the circle of life; seasons come and go, after rain comes sun. Yes, it’s true that a beginning can seem like an end, but when one door closes then another door opens! So what’s perceived as painful and undesirable, often paves the way for something better – and if not better, at least different.

My art project is based on a playful and exploratory process. In my quest for personal artistic expression I explore several possibilities to present expressive abstractions from everyday life. I try to deal with complex settings by taking a closer look, because often a glance under the surface reveals unknown beauty and new paths to follow.

I believe struggling is part of the game, and in order to succeed you need to work through both rainy days and rough seas. I try to embrace the unexpectedness of life and change by working hard and dig deep – but in loose, playful ways – by observation, looking for lucky coincidence on the way. Because I want to enjoy my time on earth, both inside and outside the studio.

 PÅ NORSK:

Noen ganger suger det skikkelig å jobbe i atelieret. Det fins dager hvor ingenting går som planlagt, malerier som aldri blir slik du vil, uansett hvor mye du jobber. Av og til minner kunsten om livet selv; det samme gamle, frem og tilbake som å spille bordtennis.

Mine kunstneriske bekymringer er selvfølgelig små, globalt sett. Men kunst kan også si noe om større sammenhenger og innimellom trenger vi nye tilnærminger for å komme videre fordi: Mer av det samme, fører deg ikke dit du vil!

Jeg har tidligere skrevet om at den kunstneriske prosessen ofte går i en loop der du gjenoppfinner deg selv; en magisk prosess der du integrerer dagens uttrykk med dine tidligere erfaringer, motiver, temaer og teknikker. Dette resulterer i et personlig kunstnerisk språk, og etter hvert som du når nye nivåer kan du skape mer interessant kunst.

For å være ærlig, så har jeg slitt litt en stund. Jeg synes ikke at jeg har klart å nå et nytt kunstnerisk nivå og har derfor tidvis vært ganske frustrert. Den som gir seg er en dritt, men er det egentlig noen vits i å male det samme bildet om og om igjen? Heldigvis kjenner jeg noen veldig kloke mennesker som jeg kan diskutere viktige saker med, når refleksjon på egen hånd ikke bringer meg videre. Takk og lov for at dere er en del av livet mitt og for at dere orker å dvele ved mine kunstneriske frustrasjoner. Brainstorming er suverent, andres erfaringer kan fort åpne opp for nye ideer!

Noen ganger er begynnelser forkledd som en smertefull slutt.

Motstand er ofte begynnelsen til endring. Og forandring er nøkkelen til livets sirkel; årstider kommer og går, etter regn kommer sol. Joda, det er sant at begynnelser kan virke som slutten, men når en dør lukkes, åpnes en annen dør! Så det som kan oppfattes som smertefullt og uønsket, baner ofte vei for noe bedre – og om ikke bedre, i det minste annerledes.

Mitt kunstprosjekt baseres på en leken og utforskende prosess. I min søken etter et personlig kunstnerisk uttrykk, undersøker jeg flere muligheter til å presentere uttrykksfulle abstraksjoner fra levd liv. Jeg prøver å håndtere komplekse situasjoner ved å kikke litt nærmere på hva som egentlig skjer og et blikk under overflaten avslører ofte skjult skjønnhet og nye stier å følge.

Jeg tror at det å streve litt er en del av pakka – og for å lykkes, både som menneske og kunstner, må man tåle både motvind og motbakker. Jeg prøver å stå i det, jeg bruker gråværsdagene aktivt til å jobbe systematisk og å grave dypt – men på en løssluppen og leken måte- der jeg ser etter heldige sammentreff underveis. For jeg vil nyte min stund på jorden, både i og utenfor atelieret.

Trust the Process

The month of January always gives me a creative kick. This year is now exception. After weeks of darkness and cold weather, the sun is back and amounts of white snow makes nature look amazingly light and beautiful. Mother Nature gives fresh inspiration; her shapes, lines, structures and the graphic winter color scheme make me want to wander off into new paintings. But transforming impressions of nature into a personal artistic language is a complex procedure which requires reflection time, trial and errors. My mantra is therefore: Trust the process!

trust the process - final stage of River Houses (60x80cm)

Copyright (c) Art by Rekkebo

When art teachers say “trust the process” what do they try to tell you? I remember discussing this topic vividly with class mates in art school on several occasions. We all had different views depending on the situation. Here are a few interpretations I have overheard: “It’s a nice way of telling you that you lack talent (ha, ha). It means you need some more experience, so work hard (I damn will). It means you have to carry on till you make it right, you’re the boss!”

When I use the expression towards my art students “trust the process” means believe that you’ve got what it takes! Or if you don’t; ask for help, discuss with colleagues, take a time out and do something else! Then start over again.

Amazingly often the artistic process takes form as a loop where you recycle yourself; a process where you take earlier themes, techniques and motives into a higher stage. Painting is a bit like life itself, you need to grow and sometimes you need to start all over again.

There is no quick fix; you have to work hard to evolve as an artist. Some of my paintings are stuck away for months, even years before I finish them. In the meantime I work on other paintings, or with other techniques, to build up the competence I need. Sometimes I get it right and sometimes I fail. I have fucked up several nearly finished paintings, I even cried a few times over lost beauty – only to realize that the new painting came out a lot better than the version I fucked up.

So trust the process, even if it takes a long time and requires loads of hard work! But most important: Never give up!

 PÅ NORSK

Januar pleier å gi meg et realt kreativt kick. I år er intet unntak. Etter uker med mørke og kulde er solen tilbake og den hvite snøen gjør naturen lys, myk og vakker. Moder Jord inspirerer med sine former, linjer, strukturer og vinterens spartanske farger gir meg lyst til å vandre inn i nye malerier. Det å omdanne naturens uttrykk til et personlig kunstnerisk språk er imidlertid en kompleks prosedyre som krever tid for refleksjon, prøving og feiling. Mitt mantra er derfor: Stol på prosessen!

Når kunstlærere sier “stol på prosessen”, hva prøver de egentlig å fortelle deg? Jeg husker vi diskuterte dette emnet heftig ved flere anledninger på kunstskolen. Og alle hadde litt ulike oppfatninger avhengig av sammenhengen. Her er noen tolkninger jeg har overhørt: “Det er en pen måte å fortelle deg at du mangler talent (ha, ha). Det betyr at du trenger litt mer erfaring, så jobb hardt. Det betyr at du må fortsette til du får det til, det er du som er sjefen!”

Når jeg bruker uttrykket “stol på prosessen” overfor mine kunststudenter, betyr det at du må stole på at du har det som skal til! Eller hvis du ikke har det; be om hjelp, diskutere med kolleger, ta deg litt fri og gjør noe annet! Så starter du på’n igjen.

Den kunstneriske prosessen beveger seg i en loop der du gjenoppfinner deg selv; gjennom en kreativ prosess der du tar med deg tidligere temaer, teknikker og motiver opp til et høyere nivå. Maleprosessen er som livet, du må vokse litt og noen ganger må du starte forfra.

Det finnes ingen snarveier; du må jobbe hardt og metodisk for å utvikle seg som kunstner. Enkelte av mine malerier står bortstuet i måneder, eller år før jeg fullfører dem. I mellomtiden jobber jeg med andre malerier, eller med andre teknikker, for å bygge opp kompetansen jeg trenger. Noen ganger får jeg det til og andre ganger ikke. Jeg har ødelagt flere ferdige malerier jeg anså for å være nesten ferdige, jeg har felt tårer over tapt skjønnhet – bare for å innse at det omarbeidede maleriet ble mye bedre enn den tidligere versjonen.

Så stol på prosessen, selv om det tar lang tid og krever hardt arbeid! Og viktigst av alt: Gi aldri opp!

trust the process - Early stage of River Houses

Copyright (c) Art by Rekkebo