Nirvana beach here we come!

This year’s U90 art exhibition is over, so now what? What is the next step, where do we go?

There are several possibilities to be taken into consideration; studiolife, artists, galleries, mentors and time perspectives.

future glimpse (c) art by rekkebo

Copyright (c) Art by Rekkebo

We will all reflect on some of these questions during the summer and try to sum up when we meet again for the traditional summer artist weekend at Tove’s place in August. I can hardly wait:

Nirvana here we come!

nirvana beach Norway (c) art by rekkebo

Copyright (c) Art by Rekkebo

Årets U90 kunstutstilling  er over, så nå hva? Hva er neste skritt, hvor går ferden videre?

Det er flere muligheter vi må ta i betraktning; atelieret, kunstnerne, gallerier, mentorer og tidsperspektiver.

Vi vil alle reflektere over noen av disse spørsmålene i løpet av sommeren og prøve å oppsummere når vi møtes igjen til den tradisjonelle sommerkunstnerhelgen hos Tove i august. Jeg kan knapt vente: Nirvana her kommer vi!

My pics at the U90 art exhibition

Mounting an art exhibition is great fun, but it can also be a bit tricky like when you have 9 artists with quite different styles.

How do you balance one picture against another and how do we make the walls in the gallery rooms speak to each other – is there a common language somewhere? The trick is how to make the pictures lift each other. Here are a few glimpses

First floor 2015 (c) art by rekkebo

Copyright (c) Art by Rekkebo

U90 2015 (c) art by rekkebo

Copyright (c) Art by Rekkebo

My paintings
You will find details about my contribution to the group exhibition at my homepage, check out this page

norsk_flagg_ikonMontering av kunstutstillinger er veldig moro, men det kan også være litt kinkig,  for eksempel som her, når vi har ni kunstnere med ganske så forskjellige uttrykk.

Hvordan balanserer man bilder opp mot hverandre, og hvordan kan bildene henges opp slik at veggene i galleriet snakker med hverandre – fins det et felles språk i bildene? Trikset er å få bildene til å løfte hverandre. Her ser du noen glimt fra vår opphenging.

Mine bilder
Du finner mer informasjon om mitt bidrag til gruppeutstillingen på hjemmesiden min, sjekk ut denne siden U90 2015 for detaljer om alle bildene jeg hadde med.

Opening Night – the U90 art exhibition

Thank you everyone for sharing the magic of the opening night with us. So happy to see you all! Now you know what we have been up to in the painting studio.

Happy artist (c) art by rekkebo

Copyright (c) Art by Rekkebo

Magic opening night
Thank you for your the flowers, the warm applauds, your kind interest, your questions and remarks and all your nice comments about our work. And thank you so much for buying our work an supporting us as artists.

Opening hours this week is 13-20 every day. Read more at http://www.dalype.no/ or follow our facebook event

U90 exhibition 2015 (c) art by rekkebo

Copyright (c) Art by Rekkebo

norsk_flagg_ikonTakk til alle som kom og delte den magiske åpningskvelden med oss. Så glad for å se dere alle sammen! Nå vet dere hva vi har drevet med i atelieret den siste tiden.

Magisk åpningskveld
Tusen takk for blomster, applaus, interessante spørsmål og alle hyggelige kommentarer i forbindelse med vårt arbeid. Og hjertelig takk for at dere kjøper bilder og støtter oss som kunstnere.

Åpningstider denne uken er 13-20 hver dag. Les mer på http://www.dalype.no/ og følg med på vårt facebook arrangement

Invitation for U90 art exhibition

Some of you may have noticed the successful social media campaign for the U90 exhibition. We truly hope that updates on our facebook event will help you to show up to share the magic moment with us!

Invitation for art exhibition
The invitations are printed, we are all set to go! Welcome to this year’s U90 art exhibition at Dalype Gallery, Oslo (May 7.-13. 2015)

invitations are out (c) art by rekkebo

Copyright (c) Art by Rekkebo

Almost there!
Working towards an art exhibition is a long term complex project of parallel processes like creating the art, promoting the project and hosting the arrangement. Now we are entering the final stages, so what’s left to be done?

 • Paintings:
  • some paintings needs a few finishing touches
  • varnish
  • framing
 • At the gallery:
  • May 6th: Mounting of the exhibition
  • Price list
  • Shopping
  • Prepare speech
  • May 7th: Opening night

Welcome! Hope to see you all there!

invitation (c) art by rekkebo

Copyright (c) Art by Rekkebo

norsk_flagg_ikonNoen av dere har kanskje lagt merke til den vellykkede sosiale media kampanjen for årets U90 utstilling. Vi håper virkelig at oppdateringer på vårt facebookarrangement vil minne dere på å dukke opp for å dele det magiske øyeblikket med oss!

Invitasjoner
Invitasjonene er trykket og er vi klare! Velkommen til årets U90 kunstutstilling på Dalype Galleri, Oslo (7.-13.mai 2015)

Nesten klart
Å jobbe mot en kunstutstilling er et langsiktig og komplekst prosjekt med parallelle prosesser som å skape kunsten, markedsføre prosjektet og arrangere selve utstillingen. Nå går vi inn i sluttfasen, så hva det igjen å gjøre?

 • Malerier:
  • noen malerier trenger noen finjusteringer
  • vernissering
  • innramming
 • Promotion – Markedsføring:
 • I galleriet:
  • 6 mai: Montering av utstillingen
  • prisliste
  • handle
  • forberede tale
 • 7 mai: Åpning

Velkommen! Håper å se dere der alle sammen!

welcome to the U90 exhibition (c) art by rekkebo

Copyright (c) Art by Rekkebo