21 days in my art world

Wohoo! Kickstarting the new year with 21 glimpses from my art world. This challenge is a new experience for me, and I had so much fun sharing from behind the scenes. Thank you for joining me on this adventure!

Happy artist (c) art by rekkebo
Happy artist (c) art by rekkebo

The #21daysinmyartworld challenge, by artist Tara Leaver, is designed with daily prompts to shed some light on my art process, and allow you to get to know the artist behind the work.

Juhu! Sparker i gang det nye året med 21 glimt fra min kunstverdenen. Denne utfordringen er en ny opplevelse for meg og det var litt skummelt, men mest moro, å dele litt fra hva som skjer bak kulissene. Takk for at du ble med på dette eventyret!

Utfordringen # 21daysinmyartworld av kunstneren Tara Leaver, kommer med daglige tips til hvordan kaste lys over kunstprosessen og gi deg muligheter til å bli litt kjent med kunstneren bak arbeidet.

Daily prompts

The prompts made me reflect and share with you some of the insights I’ve made so far; like sometimes you have to let go of the old to make room for something new – and how I start my days in the studio to create happiness and energy for the more focused work to come, and how not to end my days (by ruining the painting). 

I posted some of my favourite paintings, current motifs, work in progress and I shared pics from my creative nest (studio) and revealed a few secrets, some milestones of my artist journey. And of course, I introduced the audience to my important tuxedo muses.

The adventure took me to new horizons; I made new friends, read fascinating stories and learned so much from other artists of all levels taking part in this challenge. I am so impressed how artists think outside the box to get past obstacles like time, place and space in order to do what they like most; making art.

Daglige utfordringer

Ved å delta i denne utfordringen fikk jeg anledning til å reflektere og dele noen av erfaringene jeg har gjort så langt. Slik som at man noen ganger må gi slipp på det gamle for å få plass til noe nytt – og hvordan begynner dagene i atelieret for å oppnå mest mulig skaperglede, energi og fokus for mer tidkrevende presisjonsarbeid. Og fremfor alt hvordan jeg skal unngå å ødelegge for meg selv.

Jeg har delt noen av favorittmaleriene mine, aktuelle motiver, pågående arbeid og bilder fra det kreative reiret mitt (atelieret). Jeg delte både hemmeligheter og milepæler fra min kunstneriske reise. Og jeg introduserte noen av mine viktigste inspirasjonskilder.

Utfordringen tok meg til andre horisonter, jeg fikk nye venner, leste fascinerende historier og lærte masse fra kunstnere på ulike nivåer som også deltok i dette eventyret. Jeg er så imponert over hvordan kunstnere tenker utenfor boksen for å komme forbi hindringer som tid og sted for å gjøre det de liker best; å lage kunst.

(c) art by rekkebo

I make art, therefore I am an artist! 

My grandmother kept telling everyone that I was going to be an artist. I think I sold my first drawing at the age of 5, and I kept on drawing, painting with watercolours and photographing for years and years. But I didn’t think of myself as an artist, even if “everyone” suggested I was one. The turning point came at 50 as I entered a summer course at the local art school. I’ll never ever forget that tuesday in july when I finally found what I have been looking for. The summer art course was a gift from my son and husband. And I have painted almost every day since then.

Jeg lager kunst, ergo er jeg kunstner!

Min bestemor fortalte alle at jeg skulle bli kunstner når jeg ble stor. Jeg tror jeg solgte min første tegning da jeg var 5 år, og jeg fortsatte å tegne, male med akvarellfarger og fotografere år etter år. Men jeg tenkte aldri på meg selv som kunstner, selv om “alle” mente jeg var det. Vendepunktet kom da jeg var 50 og tok et sommerkurs på den lokale kunstskolen. Jeg glemmer aldri den tirsdagen i juli da jeg endelig fant det jeg hadde lett etter. Sommerkurset var en gave fra sønnen og mannen min. Siden har jeg malt nesten hver dag!

Thank you

Loved to take this journey with you and show you what’s inside my art world. Thank you for supporting me, thanks for all your likes and cheerful comments! You are such a wonderful audience!

Stay tuned for next month’s journey exploring my unique artistic voice!

Tusen takk

Det har vært kjempefint å dele denne reisen med deg og vise deg litt fra innsiden av min kunstverdenen. Tusen takk for at du heier på meg, gir tommel opp, liker og kommer med oppmuntrende kommentarer! Hatten av for en herlig heiagjeng!

Følg med på neste måneds reise der jeg utforsker min unike kunstneriske stemme!

(c) art by rekkebo