Copyright

(c) COPYRIGHT. All rights reserved Hanne A Rekkebo.
Do not copy, publish, download or sell prints from Art by Rekkebo, Rekkebo.com or social media without my signed permission. Theft will be reported and prosecuted.

(c) COPYRIGHT. Alle rettigheter tilhører Hanne A Rekkebo.
Det må ikke kopieres, publiseres eller selges trykk fra Art by Rekkebo, Rekkebo.com eller sosiale media uten min skriftlige tillatelse. Overtredelse blir politianmeldt.