Thank you for buying my art

Thank you so much for buying my art! It gives me a lot of energy and creative joy! Love all your nice feedback and inquiries regarding my work. Unfortunately, I am a little behind with the orders, but trust me they will come!

Tusen takk for at dere kjøper bildene mine! Det gir meg masse energi og skaperglede! Veldig moro med alle hyggelige tilbakemeldinger og henvendelser. Jeg henger dessverre litt etter med bestillingene, men de kommer, de kommer!

Digital theft

It feels horrible to find out that my pictures are stolen and sold on dubious websites. I have previously been spared for digital theft, but this fall I had some devastating news. To avoid future digital thefts, I have therefore changed the quality and image size of what I post online. Sad, because this affects all of you good people with honest intentions.

Digitalt tyveri

Det er skikkelig kjipt når bildene mine stjeles og selges på tvilsomme nettsider. Jeg har tidligere vært forskånet for den slags, men i høst fikk jeg meg en durabelig nedtur. For å unngå fremtidige digitale tyverier, ser jeg meg derfor nødt til å endre kvalitet og bildestørrelse på det jeg legger ut på nett. Trist, fordi dette går utover alle dere som har ærlige hensikter.

A strange year

2020 has been a busy year, and a very different year, marked by Covid-19, which put an end to many plans. The spring term at art school was therefore strongly influenced by online studies, which is far from optimal during the 3rd school year’s most important period working on my graduate project in visual arts. Fortunately, opportunities arose to hold an exhibition in Gallery C-14 when the corona restrictions opened up for it. This autumn has also been characterized by restrictions, but you learn to improvise, so I have spent my autumn months well; they have been packed with new inspiration and long work hours in my studio.

Et underlig år

2020 har vært et travelt år, og et veldig annerledes år preget av Covid-19 som satte en stopper for mange planer. Vårsemesteret ved kunstskolen ble derfor sterkt preget av nettstudier, hvilket er langt fra optimalt under 3.årets viktigste periode og arbeidet med hovedoppgaven. Heldigvis kom muligheter for å arrangere utstilling i galleri C-14 når korona-restriksjonene åpnet for det. Høstsemesteret har også vært preget av restriksjoner, men man lærer å improvisere, så jeg har brukt høstmånedene godt, de har vært fullspekket av ny inspirasjon og intenst arbeid i atelieret.

Closed studio

This December, my studio has been closed after a busy autumn and I have spent time with my family. Truth be told, my health has faltered a little bit more than usual this strange year. I have therefore tried to spoil and nurture myself during this dark period of the year. Because health is important for my creativity. 

I feel fine and I’m looking forward to getting back in my studio. I have so many ideas and soon it’s time to plan for the year to come. I hope for a prosperous year!

In the meantime, I wish you all a happy new year!

Stengt atelier

Denne desembermåneden har atelieret vært stengt etter en travel høst og jeg har brukt tid og energi på familien. Sant å si så har vel helsa skranglet litt mer enn vanlig dette underlige året, jeg har derfor forsøkt å pleie meg selv litt ekstra godt i denne mørke tiden. For helsa er viktig for kreativiteten, så det er godt å kjenne at det kribler litt og at jeg gleder meg til å komme igang igjen med å lage bilder. 

Jeg har mange ideer og snart er det tid for å planlegge året som kommer. La oss inderlig håpe det blir et fruktbart år!

I mellomtiden ønsker jeg alle et riktig godt nytt år!

(c) Copyright. All rights reserved Art by Rekkebo