Twitter Art Exhibit Scotland – TAE19

Through art we can change the world! This is the third year I take part in global Twitter Art Exhibit (#TAE) by donating a mini piece of original art especially made for this global event.

This year’s Twitter Art Exhibit

Copyright (c) Art by Rekkebo

Copyright (c) Art by Rekkebo

#TAE19 takes place in Scotland and will be supporting Edinburgh based charity Art in Healthcare whose core aim is to “have a Scotland in which visual art improves health and keeps people well”.

As a former art teacher I have experienced how creative workshops and playful painting classes can relieve stress, build teams, serve as a distraction from anxieties and give people a time out from the everyday struggles with mental health issues.

Art can be great fun!

Having fun playing with colours, toghether with others being in the same kind of situation, often build both new skills and self esteem, not to mention friendship.

Under the right conditions art can be quite a lot of fun.

Art workshops as means of transformation

I’m so happy to support Art in Healthcare on their mission to transform Scottish healthcare through using visual art to improve health and wellbeing.

Art in Healthcare works closely with a broad cross section of healthcare providers. The art workshops are led by professional artists and aided by volunteers. They bring the power of creativity to people in times of need, whether in a hospital, care home, community health centre, hospice or any other health care setting.

Funds raised by #TAE19 will enable Art in Healthcare to develop and extend their workshop programme to benefit more people within the healthcare system.

I hope for Norwegian healthcare to ackowledge the therapeutic effects and offer art workshops to patients in hospitals, GP surgeries, community care groups, hospices and healthcare centres. I would be happy to contribute!

About TAE

Twitter Art Exhibit started 10 years ago by artist David Sandum and since then, this sosial media powered art exhibition has raised approximately US$ 64,000 (£50,00) for various charities around the world! Shop original mini art here!
#TAE twitter art exhibit

#TAE twitter art exhibit

 PÅ NORSK

Gjennom kunst kan vi være med og forandre verden! Dette er tredje året jeg deltar i den internasjonale Twitter Art Exhibit #TAE gjennom å donere et lite stykke kunst spesielt laget for denne globale hendelsen.

Årets Twitter Art Exhibit #TAE19 holdes i Skottland og støtter veldedighetsorganisasjonen Art in Healthcare, med base i Edinburg.

Organisasjonens hovedmål er “et Skottland der visuell kunst forbedrer helsen og holder folk friske”.

Som tidligere kunstlærer har jeg erfart hvordan kreative maleworkshops kan lindre stress, bygge teamfølelse, avlede bekymringer og gi folk litt fritid fra hverdagens kamp mot psykens mange krumspring. Å leke med farger sammen med likesinnede gir både ferdigheter og selvtillit.

Under de rette forholdene kan kunstnerisk utfoldelse, læring og mestring være veldig gøy.

OMG! which one to choose for #TAE19

Copyright (c) Art by Rekkebo

Jeg er glad for å støtte Art in Healthcare i deres oppdrag med å forvandle skotske helsetjenester ved å bruke visuell kunst til å forbedre helse og velvære.

Art in Healthcare jobber tett sammen med et bredt spekter av helsepersonell. Kunstgruppene ledes av profesjonelle kunstnere og støttes opp av frivillige. Workshopene stimulerer til kreativitet hos deltakerne i vanskelige perioder, på sykehus, i omsorgshjem,  frisklivssentraler, helsehus, hospice eller andre helsetjenester.

Midlene som reises av # TAE19 vil gjøre det mulig for Art in Healthcare å videreutvikle og rulle ut kursprogrammet og nå enda flere pasienter og pårørende i helsesystemet.

Tips til norske beslutningstakere

Jeg håper beslutningstakere innenfor norsk helseomsorg vil tilby kreative malegrupper, workshops og kurs til pasienter ved sykehus, legesenter, frisklivssentraler, hospice og helsesentre.

Jeg bidrar gjerne til å oppnå terapeutiske effekter og gode stunder, eksempelvis gjennom kreative malegrupper for personer med demens og deres pårørende! 

Om TAE
Twitter Art Exhibit ble startet for 10 år siden av kunstneren David Sandum og siden da har denne sosiale media-drevne kunstutstillingen samlet inn ca US $ 64,000 (£ 50,00) til veldedighetsorganisasjoner over hele verden!

Utstillingen er over og Curlie Girlie er nok solgt, men det er fortsatt mange fine små originale kunstverk igjen i nettbutikken, så løp og kjøp – eller klikk her, så kan du også bidra!
Curlie Girlie (c) art by Rekkebo

Copyright (c) Art by Rekkebo